19 مارس 2021 - 21:21
70 میلیون سیم‌کارت غیرفعال در دست ایرانیان

ضریب نفوذ موبایل به 92 درصد رسید

12 فوریه 2016 - 12:10 dsfr.ir/fr0an

ضریب نفوذ موبایل به 92 درصد رسید
toptenthailand.net
کودکی در حال موبایل بازی

تا پایان شهریورماه بیش از 144 میلیون سیم کارت واگذار شده و از این میان مجموع مشترکان فعال اپراتورها به رقمی بالغ بر 72 میلیون نفر می رسد.

مروری بر آمارهای ارائه شده گویای آن است که تا پایان شهریورماه سال جاری اپراتور اول ارتباطی کشور یا همان همراه اول بیش از 17 میلیون و 700 هزار سیم کارت دائمی و بالغ بر 46 میلیون و 900 هزار سیم کارت اعتباری واگذار کرده است. بدین ترتیب مجموع خط های واگذار شده این اپراتور به بیش از 64 میلیون و 600 هزار شماره می رسد.

اما همچنان مانند سال های گذشته بخش قابل توجهی از سیم کارت های واگذار شده در کشور فارغ از اپراتور واگذارکننده آن ها، در حالت بلااستفاده و غیرفعال باقی مانده اند.

بدین ترتیب تا پایان شهریورماه سال جاری، مشترکان فعال دائمی این اپراتور بالغ بر 14 میلیون و 343 هزار و 550 نفر بوده است رقمی که نشان دهنده آن است که در میان سیم کارت های واگذارشده در کشور، بیش ترین میزان خط های فعال به این نوع سیم کارت ها اختصاص دارد.

با این حال از میان 47 میلیون مشترک خطوط اعتباری همراه اول تا پایان تابستان امسال حدود 27 میلیون نفر مشترکان فعال بوده اند.

ضریب نفوذ اپراتور اول همراه نیز طی این مدت 53 درصد اعلام شده است. در مجموع نیز از میان 64 میلیون و 668 هزار خط واگذار شده همراه اول، حدود 41 میلیون و 291 هزار خط در حالت فعال قرار دارند.

اما اپراتور دوم کشور یا ایرانسل تا پایان شهریورماه امسال در مجموع بیش از 74 میلیون و 786 هزار خط واگذار کرده که از این میان کمتر از 1 میلیون شماره مربوط به سیم کارت های دائمی ایرانسل می شود.

این اپراتور بالغ بر 74 میلیون سیم کارت اعتباری نیز وارد بازار کرده است. اما از میان 785 هزار سیم کارت دائمی واگذار شده اپراتور دوم تا پایان شهریورماه سال جاری تنها حدود 290 هزار شماره فعال بوده است و از میان خطوط اعتباری نیز بالغ بر 28 میلیون و 700 هزار خط این اپراتور در حالت فعال قرار داشته و مابقی شماره ها غیرفعال بوده اند.

بدین ترتیب مجموع خطوط فعال ایرانسل به حدود 29 میلیون شماره رسیده و ضریب نفوذ آن 36.8 درصد اعلام شده است.

اما اپراتور سوم یا رایتل که به عنوان اولین اپراتور ارائه کننده 3G از چند سال قبل فعالیت خود را آغاز کرده تاکنون بالغ بر 4 میلیون و 744 هزار شماره واگذار کرده است که از این میان 135 هزار شماره مربوط به سیم کارت های دائمی رایتل، بیش از 4 میلیون و 167 هزار مربوط به سیم کارت های اعتباری اپراتور سوم و حدود 500 هزار شماره هم به سیم کارت های دیتای رایتل مربوط می شود.

از این میان سیم کارت های دائمی فعال رایتل رقمی بالغ بر 51 هزار شماره را در بر می گیرد و این رقم در سیم کارت های اعتباری به بیش از 1.5 میلیون شماره و در سیم کارت های دیتا به بیش از 168 هزار شماره می رسد.

بدین ترتیب مجموع خطوط فعال این اپراتور به بیش از یک میلیون و 802 هزار می رسد و ضریب نفوذ آن در کشور 2.29 درصد اعلام شده است.

1