28 فوریه 2024 - 19:49

لغو مجوز دو شرکت خدمات مسافرتی در مشهد

10 فوریه 2016 - 19:20 dsfr.ir/l32t1

لغو مجوز دو شرکت خدمات مسافرتی در مشهد
مشرق زمین
دفتر یک آژانس مسافرتی. این عکس تزیینی است

مجوز دو شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری در مشهد لغو و پروانه بهره برداری یک شرکت خدمات مسافرتی در نیشابور تعلیق شد.

"معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی"

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی؛ سید جواد موسوی با اعلام این خبر افزود: مجوز فعالیت شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی سیر و سفر ثامن الحجج و دشتی کویت با توجه به بررسی عملکرد آن دو شرکت و برابر بند ششم مصوبه دوازدهمین کمیسیون فنی نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر و شرکت های خدمات مسافرتی استان و به استناد مواد 11 و 20 و 25 آئین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی مصوب 27/3/1380 هیئت محترم وزیران لغو می شود.

وی افزود: این دو شرکت می بایست ضمن اقدام در خصوص جمع آوری تابلوی سردرب و علائم و نام و نشان های موجود از هر گونه اقدام در زمینه فعالیت های مندرج در بند ب ماده یک آئین نامه خود داری کند.

وی هم چنین گفت: مجوز فعالیت شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی مهاجر شرق فیروزه با توجه به بررسی عملکرد آن شرکت برابر بند پنجم مصوبه دوازدهمین کمیسیون فنی نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر و شرکت های خدمات مسافرتی استان و در اجرای ماده 16 آئین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی مصوب 27/3/1380 هیئت محترم وزیران از زمان ابلاغ به مدت سه ماه لغو می گردد.

موسوی خاطرنشان کرد: طبق آئین نامه مذکور، این شرکت در زمان تعلیق از هر گونه فعالیت و ایجاد تعهد جدید بایستی خودداری کند در غیر این صورت برابر قانون با این شرکت برخورد خواهد شد.

1