18 سپتامبر 2019 - 03:07

نشست هم اندیشی بانوان کارآفرین در صنعت گردشگری برگزار شد

9 فوریه 2016 - 09:30 dsfr.ir/4w7ai

نشست هم اندیشی بانوان کارآفرین در صنعت گردشگری برگزار شد
مینا رشیدی
سعید شیرکوند معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان

نشست هم اندیشی بانوان کارآفرین در صنعت گردشگری توسط معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی دوشنبه 19 بهمن برگزار شد.

معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سعید شیرکوند در این نشست با اشاره به ویژگی های روان شناختی کارآفرینان گفت: کارآفرینان سرحلقه های کسب و کار هستند و حاضرند رهبری دیگر اعضا را به عهده گیرند. در تمام عرصه ها، کارآفرین کسی است که با ارائه ایده های خلاق، برنامه ریزی، ارزیابی اقدامات، پذیرش ریسک شکست در عرصه ای خاص جلو می رود و دیگران را نیز با خود همراه می سازد.

وی قائل بودن به تبعیض جنسیتی را در شرایط کنونی کشور درست دانست و در بیان چرایی این امر تصریح کرد: در طول تاریخ این کشور، ما هرگز اجازه رشد، آزمون و خطا، حضور در فضای کسب و کار به بانوان نداده ایم. وقتی در تمام عرصه ها به بانوان میدان داده نشده است، چطور می توان انتظار داشت زن و مرد در یک مسابقه برابر شرکت کنند.

سعید شیرکوند در ادامه اضافه کرد: در مقایسه با مردان باید بسترهای بیشتری برای کسب تجربه در فضاهای کسب و کار در اختیار بانوان قرار داد. چشم پوشی از اشتباهات و پشتیبانی از بانوان کارآفرین به سبب تجربه کمتر حضور آنها در فضای کسب و کار در مقایسه با مردان امکان پذیرتر است.

معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان با تاکید بر ایجاد روحیه کارآفرینی در میان بانوان و در عرصه گردشگری اظهار کرد: از آنجایی که گردشگری تناسب بیشتری با روح و روان بانوان دارد، صنعت گردشگری می تواند میدانی باشد که عملا بانوان در آن به مراتب موفق تر خواهند بود.

وی در ادامه افزود: با برگزاری چنین نشست ها و همایش هایی امیدواریم انجمن بانوان کارآفرین هر چه قوی تر شکل گیرد.

سعید شیرکوند با اشاره به درصد ناچیز بانوانی که در راس فعالیت های کارآفرینی گردشگری بعد از همسران خود هستند، گفت: می توان این نسبت را در کارآفرینی گردشگری تغییر داد و بانوان را در راس فعالیت کارآفرینانه قرار داد اما شکستن تابو حکمرانی مردان بر فضای کسب و کار آسان نیست و زمان مورد نیاز خود را می طلبد.

وی در پایان اضافه کرد: گردشگری در کشور ما میدان بکر و حوزه ای دست نخورده است. بانوان می توانند با تنوع و نوع آوری در حوزه های مختلف گردشگری از صنایع دستی گرفته تا میراث فرهنگی عرصه ای بالقوه برای ورود به کارآفرینی بیابند.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
3 + 0 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1