پیشنهاد فاینانس 50 میلیارد دلاری در بودجه 95

8 فوریه 2016 - 16:30 dsfr.ir/we6tz

پیشنهاد فاینانس 50 میلیارد دلاری در بودجه 95
tinn.ir
افق روشن برای حمل و نقل ریلی کشور

مهم ترین پروژه ریلی برون مرزی خط آهن رشت-آستارا است که بانک چک برای فاینانس این پروژه اعلام آمادگی کرده است.

"معاون وزیر راه و شهرسازی"

محسن پورسیدآقایی، مدیرعامل شرکت راه آهن با بیان اینکه در هفته 4 الی 5 هیات عالی رتبه خارجی وارد ایران می شود، اظهار داشت: فرصت های سرمایه گذاری بکری برای سرمایه گذاران در بازارهای ایران وجود دارد و ایران هم زمینه مناسبی برای سرمایه گذاران در پروژه های زیرساختی و توسعه ای فراهم کرده است.

وی با اشاره به پیشنهاد فاینانس 50 میلیارد دلاری برای طرح های توسعه ای در لایحه بودجه 95 گفت: در قانون بودجه سال 95 پیشنهاد شده که دولت اجازه داشته باشد تا سقف 50 میلیارد دلار از خط مالی خارجی به صورت فاینانس برای طرح های توسعه ای استفاده کند که البته هنوز سهم طرح های زیرساختی از این مبلغ مشخص نشده است.

مدیرعامل شرکت راه آهن با بیان اینکه در حوزه ساخت زیربناها خط آهن رشت-آستارا با اولویت شروع به ساخت می شود، ادامه داد: در خطوط موجود هم خط قزوین-رشت، میانه-تبریز و اتصال به همدان و کرمانشاه با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت.

وی تاکید کرد: از دیگر پروژه هایی که اهمیت زیادی دارد، خط آهن اصفهان به خوزستان است که خط  بسیار استراتژیک محسوب می شود و  یک راه آهن دوخطه برقی است که مرکز کشور را به قلب اقتصادی کشور در جنوب متصل می کند و برای ساخت این خط آهن مذاکراتی برای تامین فاینانس کرده ایم.

پورسیدآقایی با بیان اینکه پروژه های ریلی با استفاده از فاینانس از سال آینده شروع خواهد شد، گفت: مهم ترین پروژه اتصال برون مرزی پروژه رشت-آستارا است و خطوط راه آهن به سمت افغانستان تا پایان سال بهره برداری می شود و به نتیجه می رسد و پروژه اینچه برون هم به اتمام رسیده است.

معاون و زیر راه و شهرسازی تاکید کرد: خط آهن رشت-آستارا هم با اولویت و تامین منابع ساخته خواهد شد و  یک بانک از کشور چک برای تامین مالی و فاینانس ساخت این پروژه اعلام آمادگی کرده است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایلنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
10 + 7 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1