10 ژوئن 2024 - 10:07

قطار خط 2 قطارشهری، اردیبهشت به مشهد می رسد

7 فوریه 2016 - 17:00 dsfr.ir/mj71w

خط دوم قطار شهری مشهد در حال آماده سازی است

سه رام اول قطار خط دو قطارشهری تقریبا ساخته شده و پیش بینی می شود اردیبهشت ماه وارد مشهد شود.

"مدیرعامل شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد"

کیانوش کیامرز اظهار کرد: قراردادی بین شرکت BRT چین و واگن سازی تهران برای ساخت ناوگان خط دو قطارشهری بسته شده است.

وی با اشاره به اینکه حدود 90 درصد قرارداد طرف چینی و 10 درصد مابقی برای طرف ایرانی قرارداد است، ادامه داد: تقریبا 30 رام اول یا 15 عدد واگن اول خط دو قطارشهری به طور کامل در کشور چین ساخته شده و در حال اتمام است و اوایل اسفند ماه نیز تست دینامیکی آن انجام می شود.

کیامرز خاطرنشان کرد: این قطار اواخر اسفند ماه از چین بارگیری و به سمت بندرعباس حرکت می کند، حدود دو ماه در راه است و پیش بینی می شود اردیبهشت ماه وارد مشهد شود.

مدیرعامل شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد اضافه کرد: مجموع قرارداد 100 دستگاه ناوگان یا 20 رام قطار کامل است و مابقی ناوگان به صورت قطعه توسط چین تولید می شود به این صورت که تمام قطعات به تهران منتقل و در کارخانه واگن سازی مونتاژ می شود، همچنین از قطعات بومی نیز استفاده و سپس قطار تکمیل شده به مشهد حمل می شود.

وی در خصوص اعتبارات هزینه شده، خاطرنشان کرد: این امر یک مراوده خارجی است و به همین دلیل بین دولت ایران و چین "ال سی" باز شده که 98 میلیون یورو برای 100 دستگاه ناوگان کامل در نظر گرفته شده است.

کیامرز عنوان کرد: 98 میلیون یورو که برای طرف چینی در نظر گرفته شده، به تبع ارسال قطار یا قطعه به تدریج اجازه برداشت از بانک داده می شود. برای سه رام اول قطار خط دو، پیش پرداخت داده شده و زمانی که قطار به سمت ایران حمل و مجوز حمل امضاء شود، مبلغ پرداخت می شود.

مدیرعامل شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد اظهار کرد: 141 میلیون یورو از بانک توسعه ملی مراودات ارزی داشته ایم که 98 میلیون یورو برای ناوگان و 43 میلیون یورو برای تجهیزات قطار خط دو هزینه شده است. در حال حاضر پیشرفت فیزیکی خط دو قطار شهری مشهد حدود 55 است و در صورتی که به حدود 80 درصد پیشرفت برسد فاز اول آن راه اندازی می شود.

کیامرز در خصوص زمان بهره برداری از خط دو قطارشهری مشهد، گفت: زمان پیش بینی شده 6 ماه اول سال آینده در نظر گرفته شده، وعده ما به مردم تیر یا خرداد ماه بوده است، اما زمان بهره برداری به زمان ارسال تجهیزات بستگی دارد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1