25 سپتامبر 2023 - 17:01
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی:

جایگاه 40 کشور بازار هدف گردشگری ایران مشخص شد

13 ژوئن 2015 - 15:40 dsfr.ir/vg6tv

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: جایگاه 40 کشور بازار هدف ایران با رتبه بندی بر اساس شاخص هایی از جمله درآمد سرانه، تعداد گردشگران خروجی، سطح روابط سیاسی و اقتصادی و حجم مبادلات بازرگانی در سه گروه اولویت مشخص شده است.

مرتضی رحمانی موحد در نشست تخصصی مشترک با مدیران ادارات کل منطقه ای وزارت امور خارجه اظهار کرد: یکی از مهم ترین راه های دستیابی به سهم قابل توجه گردشگران بین المللی، حضور هدفمند در این بازار بزرگ جهانی بر اساس فرصت ها، ظرفیت ها، امکانات و قابلیت های کشورمان از یک سو و نیازمندی، مختصات، ویژگی ها، علائق و سلایق سایر کشورها از سوی دیگر به شمار می آید. بر همین اساس در راستای هدفمندسازی فعالیت های توسعه، بازاریابی و تبلیغات گردشگری کشور و همچنین ترسیم نقشه راه برای حضور بهینه و موثر بخش خصوصی در بازار تجارت جهانی گردشگری، شناسایی و اولویت بندی بازارهای هدف گردشگری با در نظر گرفتن تحولات اخیر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در سطح منطقه ای و بین المللی انجام گرفته است.

وی ادامه داد: در چارچوب مطالعات انجام شده، بررسی های لازم و تحلیل کارشناسی، فهرست بازارهای هدف جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن شاخص هایی چون درآمد سرانه کشورهای هدف، تعداد گردشگران خروجی، سطح روابط سیاسی و اقتصادی، حجم مبادلات بازرگانی، تعداد اتباع ایرانی مقیم، جمعیت و وضعیت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشورهای هدف تعیین شده است. با رتبه بندی کشورها بر اساس امتیازات نهایی کسب شده جایگاه 40 کشور بازار هدف در سه گروه اولویت مشخص شده است.

وی با اشاره به راه اندازی نمایندگی های اطلاع رسانی گردشگری در 9 کشور هدف افزود: در نظر است تعداد این نمایندگی ها تا پایان سال جاری به 25 مرکز افزایش یابد که این اقدام در کنار به روزرسانی بازارهای هدف گردشگری، گامی جدی به سوی مدیریت صحیح سرمایه انسانی و مالی موجود در ارتباط دو سویه با کشورهای دارای اولویت به شمار می آید.

معاون سازمان میراث فرهنگی با بیان اینکه سیاست این سازمان جذب گردشگران تخصصی است، گفت: صنعت گردشگری ایران مملو از ظرفیت و تنوع است که تعیین فهرست کشورهای بازار هدف می تواند در اثر بخشی فعالیت های سازمان و تخصیص بهینه اعتبارات یاریگر باشد.

بر اساس گزارش سازمان میراث فرهنگی، رحمانی موحد در پایان با اشاره به پویایی صنعت گردشگری از مدیران ادارات کل منطقه ای وزارت امور خارجه خواست با ارسال نظرات کارشناسی و تخصصی خود سازمان را در تکمیل شاخص های تعریف شده بازارهای هدف و همچنین در مسیر اجرای برنامه ها در حوزه روابط خارجی یاری رسانند.

هدف از برگزاری نشست تخصصی مشترک معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی با مدیران ادارات کل منطقه ای وزارت امور خارجه، اطلاع رسانی و آگاه سازی نسبت به روند تعیین بازارهای هدف گردشگری جدید عنوان شده است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایرنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1