شناسایی یوزپلنگ تلف شده در توران

6 فوریه 2016 - 15:20 dsfr.ir/hi2kp

شناسایی یوزپلنگ تلف شده در توران
انجمن یوزپلنگ ایرانی
تصاویر یوزپلنگ تلف شده در توران

هفته گذشته خبر تلف شدن یک یوزپلنگ نر در استان سمنان منتشر شد.

بر اساس گفته های مدیرکل دفتر حیات وحش و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، علت مرگ یوزپلنگ به احتمال زیاد ناشی از وارد آمدن ضربه به ناحیه گردن بوده که منجر به شکسته شدن چند مهره گردنی و قطع عصب در آن ناحیه شده است.

پس از بررسی های انجام گرفته توسط کارشناسان انجمن یوزپلنگ ایرانی و مقایسه خال ها، هویت این یوزپلنگ مشخص گردید. طی فاز نخست پایش سراسری جمعیت یوزپلنگ آسیایی، سال 1391 در پناهگاه حیات وحش میاندشت یک خانواده با چهار فرد شناسایی شدند که یکی از سه توله دارای جنسیت نر بود. متاسفانه یوزپلنگ تلف شده همین یوزپلنگ نر است که تابستان 1392 آخرین تصویر از او در آن منطقه ثبت شد و از آن پس دیگر مقابل دوربین های تله ای قرار نگرفت. یکی از توله های ماده و مادر خانواده مجددا امسال به همراه توله هایشان در منطقه دیده شدند ولی از سرنوشت توله ماده سوم خبری نیست.

مهاجرت گونه ها، به خصوص گونه یوزپلنگ در ایران همواره با سوال های فراوانی همراه بوده است؛ اینکه در یک منطقه ی دارای مساحت محدود، توله های بالغ شده پس از جدا شدن از مادر به کجا نقل مکان می کنند.

این اتفاق جدا از تلخ بودنش نشان دهنده اهمیت بسیار زیاد مسیرهای مهاجرتی یوزپلنگ ها است. این یوزپلنگ 3.5 ساله پس از جدا شدن از مادر خود پس از طی کیلومترها مسافت و عبور از مخاطراتی همچون جاده و روستا، خود را از پناهگاه حیات وحش میاندشت در خراسان شمالی به نزدیکی منطقه حفاظت شده توران در استان سمنان رسانده است که متاسفانه قبل از رسیدن به منطقه امن، جان خود را از دست داد.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
2 + 17 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1