سنگ اندازی بر سر راه واقعی سازی بلیت قطار

26 ژانویه 2016 - 13:10 dsfr.ir/qq7ki

سنگ اندازی بر سر راه واقعی سازی بلیت قطار
kinja-img.com
خط راه آهن

هرگونه افزایش قیمت بدون مجوز ممنوع است، همچنین برخی شرکت های متخلف، تعزیراتی شدند.

"معاون سازمان حمایت"

وحید منایی با بیان اینکه هرگونه افزایش قیمت بلیت قطار همچنان ممنوع است، گفت: بر اساس اعلام نظر صریح معاون حقوقی رئیس جمهور، قیمت خدمات حمل و نقل ریلی مشمول قیمت گذاری بوده و تمامی شرکت های ارایه دهنده خدمات ریلی در این بخش، موظف به رعایت مصوبات ابلاغی هستند. بر این اساس، هرگونه افزایش قیمت بلیت قطار ممنوع است و با متخلفان و شرکت های ریلی که نسبت به این موضوع بی توجه باشند، بدون مماشات برخورد خواهد شد.

معاون کالاهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: براساس بخشنامه های معاون اول رئیس جمهور، تمام دستگاه های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری موظفند از افزایش قیمت ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت خودداری کرده و در صورت لزوم، قبل از هر گونه اقدام، مراتب را با کارگروه تنظیم بازار هماهنگ کنند.

وی تصریح کرد: براساس مصوبه هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه ها در تیرماه امسال، خدمات حمل و نقل ریلی جزء کالا ها و خدمات اولویت اول قرار دارد و براین اساس، هرگونه افزایش قیمت تا سقف 6 درصد باید با تصویب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بوده و بیش از این درصد هم، پس از رسیدگی و تائید این سازمان، در کارگروه تنظیم بازار مطرح و اتخاذ تصمیم شود.

منایی خاطرنشان کرد: پرونده تخلف برخی شرکت های ریلی به دلیل احراز تخلف گران فروشی، به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است و به همین دلیل، باید مجددا تاکید کرد که تمام شرکت های ریلی موظفند قبل از هرگونه تغییر قیمت، نسبت به طی مراحل تعریف شده اقدام کنند، ضمن اینکه عدم رعایت مصوبه فوق الذکر تخلف محسوب شده و این سازمان همچون گذشته نسبت به اعمال قانون در رابطه با متخلفان بدون مماشات و مسامحه عمل خواهد کرد.

به نظر می رسد ناهماهنگی میان دستگاه های دولتی بر سر واقعی سازی قیمت ها و پرهیز از اقتصاد یارانه ای، به اوج خود رسیده به طوری که معاون حقوقی رئیس جمهور که وظایف مشخص تری بر عهده دارد، و درباره آن ها سکوت اختیار کرده، درخصوص قیمت بلیت قطار نیز به اظهار نظر پرداخته است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری مهر » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1