4 اکتبر 2021 - 15:16

رئیس جامعه هتلداران ایران تا دو سال دیگر ابقا شد

15 ژانویه 2016 - 13:30 dsfr.ir/wz8a5

رئیس جامعه هتلداران ایران تا دو سال دیگر ابقا شد
حسین شریعت
جمشید حمزه زاده رئیس جامعه هتلداران ایران

انتخابات و مجمع عمومی روسا و نمایندگان اتحادیه ها و جوامع هتلداری برگزار و بر اساس آن جمشید حمزه زاده به عنوان رئیس جامعه هتلداران ایران در این سمت ابقا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، انتخابات و مجمع عمومی روسا و اتحادیه های هتلداری روز گذشته (24 دی ماه) از صبح تا عصر در هتل باباطاهر تهران برگزار شد و 29 نماینده از اتحادیه های هتلداری و جوامع در 31 استان کشور حضور پیدا کرده بودند که در نهایت جمشید حمزه زاده با 27 رأی از 29 رأی به عنوان رئیس جامعه هتلداران ایران به مدت 2 سال در این سمت ابقا شد.

همچنین پس از بحث های فراوان، افراد ذیل به عنوان اعضای هیأت مدیره جامعه هتلداران ایران برای دو سال انتخاب شدند:

  1. محمدعلی فرخ مهر به نمایندگی از اتحادیه هتل ها و هتل آپارتمان های استان تهران
  2. شهرام شیروانی از اتحادیه هتلداران استان همدان
  3. محمدعلی قانعی از اتحادیه هتلداران استان خراسان رضوی
  4. حسن سیادتیان از اتحادیه هتلداران فارس
  5. کامیار اسکندریون از اتحادیه هتلداران زنجان
  6. عبدالحمید حرمتی از اتحادیه هتلداران خوزستان
  7. جمشید سلطان مرادی از اتحادیه هتلداران مازندران
  8. محمدتقی مستقیمی از اتحادیه هتلداران قم
  9. جمشید حمزه زاده از اتحادیه هتلداران استان آذربایجان شرقی

همچنین دو نفر به عنوان بازرس اصلی و علی البدل انتخاب شدند که با رأی اعضا، جعفر بذری به عنوان بازرس اصلی و فریدون رئیسی دهکردی به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب شدند.

همچنین محمدعلی فرخ مهر به عنوان نایب رئیس جامعه، شهرام شیروانی به عنوان دبیر جامعه، اسکندریون و مستقیمی به عنوان خزانه داران جامعه و خسرو ایرانپور به عنوان مشاور اجرایی جامعه هتلداران انتخاب شدند.

1