22 ژوئیه 2024 - 11:44

سه روز بوم گردی کوه یاو و نوی تایلند

13 ژانویه 2016 - 09:40 dsfr.ir/v17nc

گردشگری جامعه بنیان در تایلند

پروژه برنامه خانه مسافر بان تالای نوک توسط شرکت اندامان دیسکاوری ترتیب داده شد که بر توانمندسازی، آموزش و کارآموزی و درگیر کردن افراد محلی در پروژه های گردشگری تاکید داشت.

بوم گردی اجتماع محور در کوه یاو نوی در دهه 1990 توسط ماهیگیران کوچک محلی به عنوان یک روش متوقف ساختن و علاج خسارت وارد شده به محیط زیست طبیعی توسط ماهیگیری تجاری و غیرقانونی در منطقه همچنین برای بهبود شرایط زندگی جامعه محلی شروع شد. جامعه محلی که از ماهیگیران تشکیل می شد یک رویکرد در گردشگری اجتماع محور مردمی را آغاز که در آن افراد محلی تصمیم گیرنده بودند. بهره مندان اصلی از بازده های گردشگری، جامعه محلی و محیط زیست طبیعی می باشد.

سازمان های دهی پایین به بالای جامعه محلی در بین روستاییان منجر به تاسیس باشگاه بوم گردی کوه یاو نوی شد. این باشگاه مشارکت روستاییان را در برنامه ریزی و مدیریت جنبش فزاینده گردشگری در منطقه تسهیل کرده است. اهداف باشگاه که در سایت آن بیان شده است عبارتند از: 1) افزایش آگاهی درباره حفاظت از منابع طبیعی، 2) تشویق مشارکت محلی در مدیریت گردشگری 3) ایجاد شغل و فرصت های درآمدی بیشتر برای مردم محلی و 4) پشتیبانی از دفع مناسب فاضلاب، مدیریت پسماند و ایمنی در گردشگری.

پروژه تورهای اجتماعی مسئولانه بوم شناختی موسسه گردشگری اجتماع محور تایلند برای یک ابتکار عمل با باشگاه CBT  KYN تشریک مساعی کرده است تا یک مدل گردشگری برای حفظ محیط،  توسعه جامعه محلی و تبادلات بین فرهنگی گسترش یابد. شرکت Responsible Travel and Conservation International نیز به عنوان شریک دیگری برای پروژه معرفی شده است.

هدف این باشگاه انجام فعالیت های گردشگری است که مناسب با سبک زندگی محلی بوده و آنها را بازتاب می دهد. همچنین سعی دارد سنت ها و رسوم محلی را به میهمانان آموزش دهد، در حالی که آگاهی درباره اکوسیستم پیرامونی را برای هر دو میهمانان و افراد محلی به یکسان بالا می برد. تماشای مناظر ساحل و جزایر، غواصی، ماهیگیری، پیاده روی، تماشای پرندگان، دوچرخه سواری، دریانوردی، خانه مسافر، چادر زدن و اقامت کردن در ساختمان کوچک یک طبقه (بنگله) از جمله چیزهایی هستند که به میهمانان عرضه می شود. به علاوه این باشگاه تجربیاتی از فرهنگ و هنر محلی و تجربه بین فرهنگی را بین میزبان و میهمانان ترویج می کند.

منافع:

افزایش درامد سالانه خانوارهای محلی (تا 10 درصد)

تاسیس باشگاه بوم گردی اجتماع محور کوه یاو نوی و پشتیبانی پایدار از فعالیت های آن و قدرت چانه زنی علیه سازمان های عمومی و خصوصی (10 درصد از درآمدهای گردشگری برای حفظ محیط زیست و ابتکار عمل های توسعه جامعه محلی صرف می شود.)

فرصت برابر برای همه اعضا جامعه محلی برای مشارکت در تصمیم گیری از طریق یک نظام گردشی

بهبود شرایط زندگی و کیفیت خدمات برای گردشگران

حفاظت از فرهنگ محلی از طریق آموزش به گردشگران

ترویج رویه های ماهیگیری پایدار

حمایت از اقیانوس، جنگل های محلی و علف های دریایی

افزایش گونه های دریایی محلی

جلوگیری از ماهیگیری انبوه تجاری

چالش ها:

تهدیدات اثرات منفی از گردشگری انبوه در مقاصد نزدیک (کرابی و فوکت)

حساسیت جمعیت محلی

درس های آموخته شده:

نظام چرخشی: از طریق نظام چرخشی مشارکت خانواده های محلی در فعالیت های گردشگری رخ می دهد که فرصت های برابر برای همه حفظ می گردد.

نیاز به متنوع ساختن منافع درآمدی و حفظ محیط زیست برای تضمین پایداری

تشریک مساعی در بین اعضای جامعه محلی، سمن ها، بخش های عمومی و خصوصی لازم است

 

برنامه خانه مسافر بان تالای نوک

پروژه برنامه خانه مسافر بان تالای نوک توسط شرکت اندامان دیسکاوری ترتیب داده شد که بر توانمندسازی، آموزش و کارآموزی و درگیر کردن افراد محلی در پروژه های گردشگری تاکید داشت. زمانی که روستاییان نگران تاثیر احتمالی گردشگری متعارف بر سنت هایشان بودند گردشگری اجتماع- محور بر روستای بان تالای نوک پیشنهاد شد. بنابراین روستاییان ماهیت اصیل گردشگری اجتماع- محور را در نظر گرفتند که فرهنگ و سبک زندگی را برجسته می سازد، و درآمد پایدارتری نسبت به گردشگری متعارف دارد.

برنامه زمانی فعالیت های خانه مسافر

روز اول: گردشگران به محض ورود اطلاعات لازم را درباره سازمان دهی کار دریافت می کنند و اجزای اصلی فهرست شده در راهنمایی پیش از عزیمت ( مثل مسائل ایمنی سلامت، انتظارات از خانه ها و غیره) مرور می شود. سپس آنها به روستا برده می شوند و در آنجا اتاق هایشان نشان داده می وشد که در یک خانه روستایی واقع شده است . پس از آن یک سفر کوتاه به روستا و جلسه اطلاعات و پرسش و پاسخ برگزار می شود.

روز دوم: پس از صرف صبحانه، گردشگران فرصت داشتند تا اقدام به تولید پارچه باتیک تایلندی بکنند. در بعد از ظهر، آنها در فعالیت ترمیم گیاه شاه پسند با برخی از افراد محلی مشارکت می کردند. گردشگران در جایی که سونامی باعث تخریب شده بود درختان را کشت می کردند. آنها می آموختند که یک پیام به زبان تایلندی بدهند. فعالیت عصرانه شامل گوشت کبابی برای شام در کنار ساحل با برخی روستاییان قبل از پوشیدن لباس های اسلامی بود که یک تبادل فرهنگی نامیده می شد.

روز سوم: شرکت کنندگان همراه با روستاییان به ماهیگیری می رفتند. پس از ناهار گردشگران آماده برای اعزام می شدند.

یک موردکاوری درباره ترجیحات گردشگران نشان داد که از دلایل اصلی استفاده گردشگران از خانه مسافر، اشتیاق آنان برای اصالت و نیز تعامل ایشان با میزبانان محلی بود . مبانی تئوریک مطالعه مدل «ظاهر و باطن» بود که جلوتر از آنچه ظاهرا به گردشگر ارائه می شد تشکیل می گردید در صورتی که در پشت صحنه حوزه زندگی خصوصی افراد محلی بود. فرض می شود واژه باطن به این معنا است که فرهنگ شامل چیزهایی است فراتر از آنچه که به چشم می آیند و اصیل و لمس نشده هستند. بنابراین به طور ویژه ای برای گردشگران جذاب باشند چرا که «زندگی واقعی» را شامل می شوند.

ارزیابی گردشگران از فعالیت های در برنامه خانه مسافر روشن ساخت که فعالیت ها آنها را به سنت های تایلندی نزدیک تر کرد و یادگیری این سنت ها و شرکت کردن در این فعالیت ها می توانست همچون پلی بین روستاییان و گردشگران باشد. اما گردشگران توضیح دادند که تعامل بین میزبان و میهمانان گاهی اوقات به دلیل عدم توانایی در برقراری ارتباط پراسترس به نظر می رسید. همچنین این فعالیت ها همیشه به طور کافی تبیین نشده بودند و گردشگران آنچه را که آنها قرار بودند انجام دهند همیشه درک نمی کردند.  گردشگران همچنین اظهار داشتند با اینکه با خانواده های تایلندی به سر می بردند، تعامل اندکی بین گردشگران و میزبانان وجود داشت. علت آنهم این بود که گردشگران به تنهایی غذا می خوردند و افراد محلی تنها از آنها پذیرایی می کردند. در انتها به نظر برخی گردشگران این گونه می رسید که افراد محلی وظیفه و شغل واگذار شده به خود را انجام می دهند- یک تاثیرگذاری که تا حدی با انتظار یافتن «جنبه های اصیل و واقعی» در تضاد بود. گردشگران متوجه شدند بخش هایی از تجربه آنها ظاهرا برنامه ریزی شده بود و بخشی از آن یک برنامه ریزی همه جانبه است. با این حال این واقعیت که گردشگران بخشی از زندگی هر روزه افراد محلی بودند تا حد معینی تصمیم گیری در این باره را مشکل می ساخت که آیا تجربیات آنها بخشی از فعالیت های صحنه آرایی شده بود یا اینکه انها واقعا به پشت صحنه (یعنی فرهنگ واقعی) دسترسی یافته بودند.

این موردکاوی نشان می دهد که انگیزه گردشگران برای مشارکت در گردشگری اجتماع- محور از اشتیاق به داشتن تجربیاتی منحصر به فرد و اصیل ناشی می شود که فرض می گردد در فعالیت های هر روزه افراد محلی پیدا شده و در پشت صحنه های گردشگری رخ می دهد.

منبع: کتاب گردشگری اجتماع محور، یافتن تعادل و تعیین مسیر برای آینده

نویسنده دی.ای.تسجی، کلی.جی.سمراد، سمیح اس.ییلماز

مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان

1