6 دسامبر 2023 - 16:05

170 کشور پنجاهمین سالگرد UNDP را جشن می گیرند

9 ژانویه 2016 - 11:10 dsfr.ir/yt1gv

UNDP و پنجاه سال تلاش برای بهبود شرایط زندگی افراد در کشورهای مختلف

در سال 2016 برنامه عمران ملل متحد (UNDP)، پنجاه سالگی خود را جشن می گیرد.

برنامه عمران ملل متحد (UNDP) در سال 1966 از ادغام دو سازمان برنامه کمک های فنی و صندوق ویژه سازمان ملل شکل گرفت.

امروز 50 سال پس از این تاسیس UNDP این سازمان به عنوان یک مجموعه پیشرو در 170 کشور و منطقه، در حوزه ایجاد ارتباط میان کشورها به لحاظ دانش ،تجربیات و منابع  فعالیت و مردم را برای ساختن یک زندگی بهتر یاری می کند. 

در همین راستا UNDP میزبانی نشستی از وزاری کشورهای عضو در 24 فوریه 2016 خواهد بود. در این نشست وزرای کشورهای عضو ضمن گرفتن جشن برای آنچه در گذشته توسط این سازمان صورت گرفته به ترسیم آینده توسعه جهانی خواهند پرداخت. آن ها همچنین چشم انداز خود برای آنچه بزعم آن ها برنامه عمران ملل متحد طی دهه های آینده باید انجام دهد را با یکدیگر به اشتراک می گذارند که یکی از آنها دستیابی به اهداف توسعه پایدار (SDG) تا سال 2030 است.

به این ترتیب وزیران شرکت کننده در نشسست فوریه 2016 در پنل هایی شرکت می کنند تا در آن دیدگاه هایشان را درباره اجرای موفقیت آمیز دستورکار 2030 و نقش UNDP به عنوان یک همکار در دستیابی به اهداف توسعه پایدار را مطرح کنند.

نشست پنجاهمین سالگرد دفتر عمران ملل متحد به دو صورت جلسات عمومی و کوچک تر موضوعی درباره موارد زیر برگزار می شود:

ریشه کنی فقر: چگونه می توان اقداماتی را انجام داد که به رشد فراگیر و ریشه کردن فقر در تمام ابعاد آن منجر شود؟

حفاظت از زمین، توسعه پایدار: چطور میان رشد اقتصاد و بهبود زندگی با مسئولیت پذیری در قبال محیط زیست توازن ایجاد کنیم.؟

پایان دادن به خشونت و ایجاد صلح: چطور دولت ها صلح و امنیت بادوام را برای تمام اقشار جامعه تضمین کنند.

مدیریت ریسک، ایجاد سازگاری: چطور خطرات شناسایی شوند و اقدامات مناسب برای آماده سازی در برابر آسیب های ناشی از تغییرات اقلیمی اتخاذ شود.

دستاوردهای مورد انتظار

انتظار می رود این رویداد در تولید یک فهم مشترک از بزرگترین چالش ها و فرصت هایی که در دستور کار 2030 قرار دارد و نقش UNDP به عنوان یک همکار در دستیابی به اهداف توسعه پایدار کمک نماید. برنامه عمران ملل متحد قادر است در نتیجه گیری و ارائه پیشنهاداتی برای مباحث مرتبط با دستور کار آینده به نحو موثری عمل کند.

شرکت کنندگان

وزاری تمام کشورهای عضو به این کنفرانس دعوت می شوند. مشارکت وزیران خارجه، اقتصاد، توسعه انتظار می رود در این کنفرانس بیشتر از سایرین باشد. UNDP به عنوان مدیر جلسه خواهد بود و دبیرکل سازمان ملل نیز به احتمال زیاد اجرای بخشی از اجرای برنامه را به عهده خواهد گرفت.

تاریخ و محل برگزاری

نشست در 24 فوریه 2016 در محل سازمان ملل در نیویورک برگزار می شود.

اطلاعات تماس

علاقه مندان به کسب اطلاعات بیشتر می توانند به آدرس UNDP50.ministerial.meeting@undp.org ایمیل بفرستند.

1