دبیر علمی کنفرانس بین المللی گردشگری اصفهان:

نباید برای دستیابی به برند ملی شتاب کنیم

5 ژانویه 2016 - 18:00 dsfr.ir/gu8zs

نباید برای دستیابی به برند ملی شتاب کنیم
kishclub.com
پروفسور جعفر جعفری دبیر علمی کنفرانس بین المللی برند گردشگری

دبیر علمی نخستین کنفرانس بین المللی برند گردشگری در ایران گفت: تغییر برند بعد از مطرح کردن آن در دنیا، خسارات فراوانی دارد از این رو برای دستیابی به برند ملی نباید شتاب کنیم.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، جعفر جعفری در آیین اختتامیه نخستین کنفرانس بین المللی برند گردشگری اظهار کرد: برخی از کارشناسان بر این عقیده بودند که ما به جای یک برند از چند برند استفاده کنیم. اما چون ذائقه های مردم دنیا و به طور مثال ژاپنی ها با فرانسوی ها متفاوت است، این حرف منطقی است؛ اما از طرفی انتخاب چند برند می تواند شلوغی و تکثر ایجاد کند.

وی اضافه کرد: پیشنهاد من به معاونت گردشگری کشور این است که برای انتخاب برند ملی یک کمیته دائمی تشکیل شود که در آن اعضای ایرانی و غیرایرانی در کنار هم باشند تا علاوه بر یک نگاه درونی با یک نگاه بیرونی نیز بتوانیم از خطای ممکن پرهیز کرده و به یک اجماع موفقیت آمیز برسیم.

جعفری اضافه کرد: از نظر کارشناسان کنفرانسی خوب است که در پایان آن چند ایده خوب ارائه شود و افراد خلاقی در آن بتوانند چراغ هایی را در ذهن مسئولین امر ایجاد کنند که این کنفرانس همین گونه بود.

وی ادامه داد: در این کنفرانس 2 پنل و 5 کارگاه آموزشی برگزار شد و تعدادی از صاحب نظران داخلی و خارجی مقالاتی را در زمینه انتخاب برند یا نشان ارائه کردند و تمام تلاش ما برای یک نتیجه خوب بود.

جعفری درباره سختی انتخاب نشان واحد با وجود تکثر نمادها در ایران گفت: باید از این همه برندی انتخاب شود که مردم پسند باشد و در درجه اول خود مردم ایران بگویند که این نشان ما است نه این که صرفا خارجی ها ایران را بخواهند با آن بشناسند، البته این انتخاب بسیار دشوار است و کشورهای موفق قبلی، زمینه های مناسبی نسبت به ما به ویژه از نظر وجود احساس امنیت در تبلیغات جهانی ایجاد کرده اند.

1