مسافران نوروزی در برابر لغو سفر ناشی از حد نصاب نرسیدن تور بیمه می شوند

5 ژانویه 2016 - 13:40 dsfr.ir/u24we

مسافران نوروزی در برابر لغو سفر ناشی از حد نصاب نرسیدن تور بیمه می شوند
tahagasht.com

دفاتر خدماتی مسافرتی و گردشگری مجری تور در ایام نوروز در صورت بی توجهی به بخشنامه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در برابر تمام خسارت ها و هزینه های مسئول خواهند بود.

تمام دفاتر مجری تور در ایام تعطیلات نوروز موظف به پوشش بیمه ای برای مسافران خود برای هزینه های ناشی از لغو سفر به دلیل به حد نصاب نرسیدن تور شدند.

به گزارش دنیای سفر و به نقل از اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران با توجه به شیوه نامه ارائه خدمات بیمه ای به گردشگران «ابلاغی از طرف معاونت گردشگری که قبلا طی بخشنامه شماره 8181/126/942 مورخ 30/09/94 به تمام دفاتر اطلاع رسانی شده است» در ایام تعطیلات نوروزی موظف به پوشش بیمه ای مسافران خود در شش بند شدند.

این گزارش می افزاید: هزینه های ناشی از لغو سفر به دلیل عدم صدور روادید توسط سفارتخانه های خارجی، هزینه های ناشی از لغو سفر به دلیل به حد نصاب نرسیدن تور، هزینه های ناشی از لغو شدن پرواز و لغو سفر به دلیل ابطال ذخیره محل اقامت، مفقود شدن بار همراه مسافر، هزینه های جانی مسافر مانند نقص عضو، دیه فوت، از کارافتادگی دائم و بستری در مراکز پزشکی در هنگام اجرای تور از جمله مواردی است که در این بخشنامه به دفاتر مجری ارسال شده است.

دفاتر خدماتی مسافرتی و گردشگری مجری تور در ایام نوروز در صورت بی توجهی به موارد فوق دربرابر تمام خسارت ها و هزینه های مسئول خواهند بود.

1