در مراسمی با حضور معاون اول رییس جمهور:

سند همکاری های گردشگری ایران و افغانستان امضاء شد

5 ژانویه 2016 - 11:30 dsfr.ir/ex3fw

سند همکاری های گردشگری ایران و افغانستان امضاء شد
میراث آریا
معاون رئیس جمهوری ایران و معاون اجرایی ریيس جمهور افغانستان

سند همکاری های گردشگری ایران و افغانستان در مراسمی به امضای معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و عبدالله معاون اجرایی ریيس جمهور افغانستان رسید.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در جریان سفر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان به ایران، سند همکاری های گردشگری در حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور به امضای مسعود سلطانی فر و عبدالله معاون اجرایی ریيس جمهور افغانستان رسید.

محمد همایون رسا وزیر تجارت و صنایع، نسرین اوریا خیل وزیر کار و امور اجتماعی، سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و محمدالله بتاش وزیر حمل و نقل و هوانوردی افغانستان، عبدالله عبدالله را همراهی می کنند.

1