15 اکتبر 2019 - 13:15

اینانلو را در جنگل ابر به خاک بسپارید

2 ژانویه 2016 - 15:00 dsfr.ir/se9hg

اینانلو را در جنگل ابر به خاک بسپارید
fa.rfi.fr
ناصر کرمی استاد دانشگاه برگن نروژ

از آرش و البرز عزیز اینانلو می خواهم که به وصیت پدرشان توجه کنند. چرا این مطلب را اینجا می نویسم؟ ظاهرا هنوز چند ساعتی از مرگ اینانلو نگذشته کار از کار گذشته و کار به انتخاب شماره قبر در قطعه نام آوران بهشت زهرا رسیده است.

این هم ماجرای دشواری است. اجرای وصیت مردی از دست رفته. از این دور. به هر حال اطرافیان و خانواده اینانلو می دانند که او خودش برای یک جور رسمیت دادن به ماجرا چند باری این طرف و آن طرف توی مصاحبه هایش من را به عنوان وصی تعیین کرده بود.

عمده وصیتش هم این بود که در جایی از جنگل ابر دفن شود. یعنی گورستان ده ابر، امامزاده قطری. متاسفانه شنیدم که قرار است در بهشت زهرا دفن شود. شرایط خانواده او را درک می کنم. به هر حال خویشان و دوستان همگی ساکن تهران هستند. اما ماندن در جنگل ابر آرزو و وصیت اینانلو بود. مکررا آن را درخواست کرده بود.

از آرش و البرز عزیز اینانلو می خواهم که به وصیت پدرشان توجه کنند. چرا این مطلب را اینجا می نویسم؟ ظاهرا هنوز چند ساعتی از مرگ اینانلو نگذشته کار از کار گذشته و کار به انتخاب شماره قبر در قطعه نام آوران بهشت زهرا رسیده است.

از دوستان مشترک می خواهم در این باره به آرش و البرز اصرار کنند. اینانلو جنگل ابر را می خواست نه بهشت زهرا. همه عمر از غبار و آلودگی و تظاهر و عرف متجسد گریخته بود. همه عمر حسادت و بعضا دشمنی برانگیخته بود چون کارهایی را که می کرد که همه آرزوی انجامش را دارند اما همه عرضه انجامش را ندارند. کارهایی. بگذارید به همانجایی برود که به آن تعلق دارد. آرش و البرز عزیز، خواهش می کنم.

« دنیای سفر » این نوشته را از « زیست بوم » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
10 + 5 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1