شوک برنامه ششم توسعه به میراث فرهنگی

27 دسامبر 2015 - 13:50 dsfr.ir/fq282

شوک برنامه ششم توسعه به میراث فرهنگی
حمیدرضا دستجردی
محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی سازمان

برنامه ششم توسعه در حالی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه شد که برخی از اهالی میراث فرهنگی و صنایع دستی از واژه «شوک» برای این پیش برنامه استفاده کردند.

تبصره 36 «برنامه ششم توسعه» در حالی پیشنهاد شده که محمدحسن طالبیان، معاونت میراث فرهنگی از تلاش یک سال و نیم گذشته خود و همکارانش برای به سر و سامان رساندن بهتر این حوزه در برنامه مذکور خبر می دهد، اما از همان ابتدا با در نظر نگرفتن برنامه های پیشنهادی این سازمان در طرح پیشنهادی، شوک اول به این حوزه وارد شد، هرچند با اعتراض های مطرح شده قول اش را برای آینده ای نزدیک داده اند!

چون در این برنامه نه تنها بر هیچ یک از موارد ضروری در حوزه میراث فرهنگی تأکید نشده، که با گنجاندن تبصره 36 سازمان میراث فرهنگی را موظف کرده است تا بناهای تاریخی در شهرهای بالای 100 هزار نفر به شهرداری ها واگذار کند، این در حالی است که کارنامه شهرداری ها در اکثر شهرهای کشور و در بیشتر مواقع عملکرد ناموفقی را نشان داده است.

«محمدحسن طالبیان» در گفت و گو با خبرنگار میراث فرهنگی ایسنا، به تلاش هایی که در طول یک سال گذشته برای تهیه برنامه ای جامع در حوزه میراث فرهنگی و برنامه ی ششم توسعه داشته، اشاره می کند و می گوید: با همکاری پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، فرهیختگان، کارشناسان این حوزه و افراد خبره، اطلاعات کاملی جمع آوری و یک برنامه جامع تهیه شد که در آن ضعف های مربوط به برنامه پنجم توسعه برطرف و نقاط قوت برنامه چهارم توسعه اضافه شد.

او این برنامه تهیه شده را در حدی می داند که به عنوان یک مرجع می تواند در آینده مورد استفاده قرار گیرد و ادامه می دهد: این برنامه با هدف قرار گرفتن در برنامه ششم توسعه به سازمان مدیریت برنامه و بودجه ارسال شد، اما پس از اینکه بحث برنامه های پیشنهادی ششم توسعه مطرح شد، متوجه شدیم که تمام موارد تهیه شده از سوی این سازمان قرار است بعدا در دولت مطرح شود و اکنون این برنامه در حد گرفتن مجوزهای مورد نیاز از مجلس طرح خواهد شد. به همین دلیل فقط در دو تبصره، موارد کلی را خودشان تدوین و عرضه کرده اند. البته این تبصره ها مورد تأیید دستگاه تخصصی نیست.

پیشنهاد حذف کلمه «شهرداری ها» در بند 1 تبصره 36 را دادیم

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از جمله نتایج جلسات برگزار شده با مسئولان سازمان برنامه را درخواست برای تغییر در بند نخست تبصره 36 بیان می کند و می گوید: در این بند از تبصره این قضیه مطرح شده بود که «سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است اماکن تاریخی (به استثنای نفایس ملی) در اختیار خود را به شهرداری های با جمعیت بیش از 100 هزار نفر جمعیت برای بهره برداری واگذار کند. این شهرداری ها موظف اند نسبت به مدیریت، مرمت، حفاظت و بهره برداری از اماکن مربوطه تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدام کنند.» در این زمینه با مسئولان سازمان برنامه صحبت کردیم و پیشنهاد حذف این تبصره را دادیم.

به گفته وی، در صورتی که حذف انجام نشود، جملات را این گونه اصلاح کنند که «قید "سازمان موظف است ..." به جمله «سازمان مجاز است ...» تغییر یابد. به جای «شهرداری های با جمعیت بالای 100 هزار نفر»، مؤسسات عمومی غیردولتی و اشخاص حقیقی نیز امکان بهره برداری از آثار غیرنفیس و قابل بهره برداری را داشته باشند. البته در حال حاضر این اجازه و امکان از طریق صندوق احیا در اختیار سازمان قرار دارد.

«مستثنی نیست» هم باید حذف شود

طالبیان هم چنین از درخواست این سازمان برای حذف کلمه «مستثنی است» در بند دوم تبصره 36 خبر می دهد و می گوید: در این بند اشاره شده بود «به همه دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود، بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی-فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی (به استثناء نفایس ملی) در اختیار خود را با تعیین کاربری که از سوی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در چارچوب ضوابط و مقررات مشخص می شود به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنند. اجرای این بند از شمول جزء 3 ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور مستثنی است.» اما ما از مسئولان سازمان برنامه درخواست کردیم تا عبارت «اجرای این بند از شمول جزء 3 ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور مستثنی است» حذف شود.

وی تاکید می کند: ما امیدواریم برنامه ششم توسعه در دولت مطرح شود تا دستگاه ها نسبت به این برنامه ها آگاهی پیدا کنند، چون از نظر ما برنامه های تهیه شده یک رفرنس برای دستگاه هاست که همکاری بین دستگاه ها را توضیح داده و این که چه کسی باید چه کاری انجام دهد و سازمان میراث فرهنگی بداند در پنج سال آینده باید چه کار کند؟ در واقع معتقدم این یک نقشه راه برای سازمان میراث فرهنگی در پنج سال آینده است.

طالبیان بار دیگر با تاکید بر این نکته که "اصرار داریم برنامه ششم در دولت مطرح شود" اظهار می کند: این برنامه درباره همه دستگاه ها، گفت و گوها و مفاهمه بین دستگاه ها است، از سوی دیگر حتی مطرح کردن این برنامه می تواند باعث شود سازوکار انجام فرایند حفاظت، پژوهش و اقدامات اجرایی و وظایف دستگاه ها مشخص شود.

مجوزهایی که میراث فرهنگی از دولت می خواهد

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی با بیان این که معاونت میراث فرهنگی بررسی هایی را برای مواردی که به مجوز نیاز داشته اند انجام داده است، نمونه این موارد را شامل تقاضا برای مجوز هیات امناها (بحث آیین نامه مالی معاملات دانشگاه ها برای استقلال شان)، مجوز ایجاد دادسراهای میراث فرهنگی، مجوز یگان میراث فرهنگی به عنوان ضابطان میراث فرهنگی و مجوزی که بر اساس آن دستگاه ها مکلف شوند میراث فرهنگی خود را حفاظت، تقویت، و معرفی کرده و موزه های وابسته را ایجاد کنند؛ می داند.

وی همچنین از قرار دادن بحث زیرساخت ها و حضور شهرداری ها در مجوزهای مورد نیاز سازمان میراث فرهنگی خبر می دهد و می گوید: با این کار قصد داشتیم تا شهرداری ها و دولت بحث ایجاد و توسعه زیرساخت ها و مقوله ی مشارکت در حفاظت و ساماندهی بافت های تاریخی را بسیار جدی بگیرند، چون مشکل ما در بافت ها این است که در زیرساخت های بافت های تاریخی سرمایه گذاری نشده یا اگر شده ناکافی است. در این سال ها اگر این زیرساخت ها به اندازه موردنیاز در بخش های توسعه شهری انجام می شد، امروزه شاهد رونق و پویایی بافت های تاریخی بودیم.

سازمان برنامه باید نظرات کارشناسی میراث فرهنگی را مدنظر بگیرد

طالبیان با اشاره به برگزاری چند جلسه به همراه معاونان سازمان در سازمان برنامه و بودجه، ادامه می دهد: این سازمان باید بپذیرد ما از دستگاه هایی هستیم که باید نظرات کارشناسی مان را مدنظر قرار دهند.

وی در پاسخ به وجود ضوابط یا آئین نامه ای برای تعریف نفایس نیز اظهار می کند: قوانین، تشخیص نفایس را در زمره اختیارات سازمان گذاشته اند. از این رو در گذشته، کمیته ای تحت عنوان «کمیته تشخیص نفایس» در سازمان ایجاد شده است. البته اخیرا بررسی ظرفیت آثار برای واگذاری و شأن آثار به وظایف این کمیته اضافه شده است. کمیته مزبور، علاوه بر نفیس یا غیرنفیس بودن آثار به اموری چون شأن و ظرفیت اثر هم می پردازد و نگاهی جامع تر و دقیق تر از گذشته به موضوع واگذاری خواهد داشت.

دیدگاه ها

  • بهمن 27 دسامبر 2015 - 18:04

    سلام. فقط یک چیز. اینکه وقتی میام تو سایت تون و موقع اسکرول کردن یهو یه سایت دیگه باز میشه ، بدترین کار ممکنه و باعث میشه من دیگه لینکهاتون رو باز نکنم

  • کماس 27 دسامبر 2015 - 18:22

    در جواب بهمن: دوست عزیز اون مشکل سایت نیست. به احتمال زیاد یک بدافزار روی مرورگر شما نصب شده است که باعث میشه پنجره های تبلیغاتی باز بشوند. با یک نرم افزار ضد بدافزار شما می توانید انواع مختلف کرمهای Blaster, Sasser و Mydoom را شکار کنید و آنها را از روی سیستم خود پاکسای کنید.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
15 + 2 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1