14 آوریل 2024 - 11:06

جمع آوری دفاتر خدمات مسافرتی غیرمجاز پیگیری شود

21 دسامبر 2015 - 18:20 dsfr.ir/uf0ix

جمع آوری دفاتر خدمات مسافرتی غیرمجاز پیگیری شود
daftartelefon.com
یک دفتر مسافرتی در قم

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر مسافرتی قم بر پیگیری دفاتر خدمات مسافرتی غیرمجاز در قم تاكید كرد.

به گزارش قم نگار، سید مهدی حسینی در جلسه معارفه معاون گردشگری این اداره کل در جمع مدیران دفاتر خدمات مسافرتی گفت: فعالیت دفاتر مسافرتی غیرمجاز اجحاف در حق دفاتر مجاز است که به صورت قانونی خدمات ارائه می کند.

حسینی افزود: دفاتر خدمات مسافرتی غیرمجاز شناسایی و طی گزارشی به مراجع قضیی معرفی شده اند که با حمایت اداره کل میراث فرهنگی و اماکن نیروی انتظامی نیازمند جمع آوری آن ها هستیم ضمن اینکه با همکاری نهادهای مربوطه شاهد برخورد قانونی با چندین دفتر غیرمجاز بوده ایم که امیدواریم این روند در سطح گسترده ادامه پیدا کند.

وی ادامه داد: سایت های فاقد مجوز نیز اقدام به خرید و فروش بلیط های مسافرتی می کنند باید با این افراد نیز برخورد قضایی صورت گیرد.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر مسافرتی قم با اشاره به اینکه مجری تورهای قم گردی در استان قم باید دفاتر خدمات مسافرتی باشد گفت: اقدامات فعالیت تور کویرگردی و قم گردی هماهنگ شده است از این رو متولی اجرای تورها در استان به دفاتر واگذار شود تا سایر مجموعه ها ورود پیدا نکند.

وی افزود: خدمات دفاتر مسافرتی طبق ضوابط اقدام به ارائه خدمات به زائران می کنند.

1