8 اکتبر 2021 - 20:51

ابتکار جالب یک هتل در مشهد

20 دسامبر 2015 - 15:00 dsfr.ir/2p9el

ابتکار جالب یک هتل در مشهد
ایسنا
فروش تابلوهای هنری در هتل

هتلی در شهر مشهد با نمایش و فروش تابلوهای هنری، دست به ابتکار جالبی زده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، متن و عکس هایی از این ابتکار جالب در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده است. این تابلوها شامل آثار نقاشی تعدادی از هنرمندان است که در بیشتر آن ها عناصری از فرهنگ ملی به چشم می خورد. این تابلوها با نام صاحب اثر و قیمت آن، در بخش های عمومی هتل نصب شده اند.

به نظر می رسد چنین اقدامی چند جنبه مثبت و قابل توجه داشته باشد؛ مسؤولان هتل با نمایش نسخه اصل تابلوهای هنری فاخر، به چشم نوازی مجموعه خود کمک می کنند و اعتبار آن را بالا می برند. هم چنین «هتل-گالری» مجالی می شود تا هنرمندان اثر خلق کنند، برای نمایش آن منتظر گالری نمانند و تابلوهایشان نیز به جای انبار شدن، همیشه در معرض فروش باشد.

فرهنگ ما، جذابیت های زیادی دارد که در همنشینی با بخش های مختلف صنعت و اقتصاد، مانند گردشگری می تواند به توسعه بازارها و بازار فرهنگی کمک کند.

فرهنگ آن قدر قدرتمند است که می تواند چرخ های اقتصاد ما را روغن کاری کند، به شرط این که با هم و برای هم بیندیشیم و باور کنیم که «مجموعه ما از تک تک مان عاقل تریم» و باور کنیم که «وقتی با هم هستیم، تواناتریم».

1