9 دسامبر 2023 - 04:32

سازمان هواپیمایی از نرخ گذاری بلیت هواپیما کنار کشید

18 دسامبر 2015 - 10:00 dsfr.ir/vt8pb

آزادسازی قیمت بلیت هواپیما

با اجرای آزادسازی نرخ بلیت هواپیما و شبکه پروازهای داخلی در طولانی مدت، این سازمان دیگر تعیین کننده نرخ ها نیست.

"مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی"

به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، مدیر روابط عمومی این سازمان گفت: با رسیدن به مرحله رقابت ها، آثار تغییر در کیفیت و کمیت پروازها نمایان می شود مرحله ای که دیگر این سازمان هواپیمایی کشوری نیست که نرخ های تکلیفی داشته و شرکت ها را ملزم به حرکت در آن چارچوب کند.

بنا به گفته رضا جعفرزاده طرح آزادسازی نرخ بلیت هواپیما و شبکه پروازهای داخلی بیرون از الزامات قانونی، طرحی است ملی که چنانچه مسیر اجراء و سیر آن را از فراهم شدن زمینه خدمات بروز تا افزایش پروازها به همه نقاط و بروز و ظهور بازار کار مورد عنایت قرار گیرد و برخلاف وضع فعلی که گرایش سرمایه گذاران برای ورود به صنعت حمل و نقل هوایی محسوس نیست با اوج بازار کار به خصوص با رفع تحریم ها، روی آوردن این قشر تاثیر گذار رقابت ها آغاز و عرضه و تقاضا براساس معادلات بازار استقبال مسافران افزایش می یابد.

وی افزود: با داشتن پروازهای برنامه ای به سایر فرودگاه ها زمینه انتخاب مردم براساس سه اصل ایمنی بالا، سرویس دهی مورد انتظار، نرخ مناسب فراهم خواهد شد به گونه ای که در بسیاری موارد شرکت های هواپیمایی برای جذب مسافر به کاهش نرخ بلیت و افزایش کیفیت خدمات رو خواهند آورد و سود خود را فقط در انجام پروازهای بیشتر و ایجاد فضای کسب و کار بهتر جستجو می کنند نه افزایش قیمت بلیت.

1