28 سپتامبر 2023 - 15:35

بخشی نگری و آینده تیره زاگرس

15 دسامبر 2015 - 11:10 dsfr.ir/bl2q3

بخشی نگری و آینده تیره زاگرس
ilamtoday.com
زاگرس در بهار

نشست ملی معرفی و بررسی برنامه های فرادستی حفاظت و توسعه پایدار زاگرس سه شنبه 24 آذر در محل سالن سرو سازمان حفاظت محیط زیست با حضور اعضای پروژه و علاقه مندان محیط زیست در حال برگزاری است.

به گزارش دنیای سفر؛ در این نشست شیرین ابوالقاسمی مدیر پروژه زاگرس گفت: این منطقه یکی از مراکز اصلی گونه های اندمیسیم گیاهی در جهان است؛ همچنین بالغ از 40 درصد منابع آبی کشور از زاگرس تامین می شود.

وی با بیان اینکه ما نیمی از جنگل های زاگرس را طی 50 سال اخیر از دست داده ایم،‌ اظهار کرد: این روند تخریب نشان می دهد نگاهی که به این منابع داریم بایستی تغییر کند.

ابوالقاسمی تصریح کرد: بر مبنای تعهداتی که ایران در برابر زیستگاه ها دارد و باید بر مبنای آن حفاظت و بهره برداری پایدار را به انجام برساند،‌ پروژه زاگرس با همراهی دولت ایران و صندوق تسهیلات جهانی شکل گرفته است.

مدیر پروژه زاگرس با بیان اینکه همه دستگاه ها همراهی مناسبی با این پروژه داشته اند،‌ افزود: سیاست ها و دستورالعمل ها بر مبنای این همکاری حاصل شده اما از آنجا که مدیریت منابع در ایران بخشی است و نگاه فرابخشی همچنان به چشم نمی خورد ما نمی توانستیم در این پروژه تمام محدوده زاگرس را تحت پوشش قرار دهیم.

وی ادامه داد: ما به یک سیستم مدیریت فرابخش برای حفاظت از زاگرس نیازمندیم که مبتنی بر تمرکززدایی باشد. بر مبنای این سیستم فرمانداران نقش عمده ای را ایفا می کنند؛ همچنین ما در حال نگارش برنامه های سالانه با نظر استانداران،‌ فرمانداران و بخشداران هستیم.

مشاور بین المللی این پروژه نیز در این نشست ابتدا روند پروژه زاگرس را تشریح کرد و گفت: ما در نقطه حساسی از پروژه ای هستیم که از عمر آن نزدیک به 10 سال می گذرد. ما به دنبال این هستیم که یک برنامه دائمی را برای زاگرس داشته باشیم. برنامه ما این است که ما با انجام یک فرآیند به یک برنامه جریان سازی و راهبری در یک افق بلندمدت برای مدیریت کوهستان زاگرس برسیم.

وی اظهار کرد: در این تصویر دو افق برای زاگرس است؛ ‌اگر مدیریت بخشی باشد تصویر تیره ای در زاگرس خواهیم داشت و با مدیریت یکپارچه ضمن توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار آینده سبز برای این منطقه به ارمغان خواهد آورد.

علت بحران فعالیت های اقتصادی مخرب به همراه در نظر نگرفتن تنوع زیستی زاگرس است. اما ما امیدواریم که طرح های توسعه ای که در زاگرس با اجرای این پروژه اتفاق بیفتد طرح های سبز باشد ضمن اینکه علاوه بر دانشگاه ها و مراکز دولتی،‌ مردم محلی نیز در مدیریت نقش موثری را ایفا کنند.

1