23 ژوئن 2024 - 19:27
سازمان هواشناسی اعلام کرد؛

زمستان امسال سرمای بی سابقه نداریم

7 دسامبر 2015 - 09:00 dsfr.ir/r83h1

در هنگام رانندگی در جاده در هوای زمستانی با احتیاط برانیم

زمستان امسال سرمای بی سابقه مورد انتظار نیست و از اواخر آذر از قدرت «النینو» کاسته می شود.

"سازمان هواشناسی"

پژوهشکده اقلیم شناسی سازمان هواشناسی، در پیش بینی فصلی کشور که هفته اول هر ماه به روز می شود، گزارشی از میانگین بارش و دمای کشور از ابتدای سال آبی تا 8 آذر 1394 و پیش بینی بارش و دمای کشور طی 3 ماه آینده ارائه کرده است. صحت این پیش بینی ها حدود 70 درصد است و دوره آماری در این گزارش از 1982 تا 2010 است.

وضعیت بارش و دمای کشور از اول مهر تا 8 آذر 94

دمای کشور از ابتدای مهر تا 8 آذر 1394 در حد میانگین و در نیمه شمالی کشور کمتر از میانگین بلندمدت بوده است. در همین دوره میانگین بارندگی کل کشور نسبت به دوره بلند مدت حدود دو برابر شده و در مقایسه با سال گذشته نیز حدود چهارده درصد افزایش یافته است. چنین تغییراتی در ابتدای سال آبی عادی بوده و به دلیل بارش های اخیر نباید تلقی شود که منابع آبی کشور افزایش یافته، در این خصوص لازم است برنامه های کنترل و مصرف بهینه آب دنبال شود.

بیشترین افزایش در استان های کرمان، ایلام، سیستان و بلوچستان، بوشهر در حدود 3 برابر میانگین بلندمدت یا بیشتر بوده است. نکته حائز اهمیت سیل آسا و عمدتا تک واقعه ای بودن بارش ها است. معمولا در ابتدای سال زراعی یک رخداد بارشی سنگین و یا حدود دو هفته بدون بارش می تواند شرایط را به بالای نرمال یا کمتر از نرمال تغییر دهد.

پیش بینی دمای کشور در 3 ماه آینده

میانگین دمای کشور از اوایل آذر تا دی به ویژه در نیمه شمالی کمتر از میانگین بلندمدت پیش بینی می شود که در برخی مناطق با کاهش شدید دما همراه خواهد بود. انتظار سرمای بی سابقه طی این مدت وجود ندارد. دما از اواخر دی تا انتهای زمستان به تدریج تا حدود 2 درجه نسبت به میانگین بلند مدت افزایش می یابد. در مجموع علی رغم کاهش دما در یک ماه آینده، تا پایان سال جاری سرمای کم سابقه مورد انتظار نیست.

پیش بینی بارش کشور در 3 ماهه

الگوهای سینوپتیکی سطح زمین و لایه میانی جو طی سه ماه آینده در شرایط مناسب برای وقوع بارش در حد میانگین نیست. میانگین بارش کشور از آذر تا پایان سال در حد نرمال تا کمتر از نرمال به ویژه در استان های واقع در غرب و جنوب غرب خواهد بود. میانگین بارش کشور در دوره 3 ماهه آذر تا بهمن حول میانگین بلندمدت خواهد بود که به نظر می رسد در مناطق جنوب غربی به خصوص از اواسط زمستان گرایش به کمتر از میانگین بلندمدت داشته باشد.

در آذر نیز میانگین بارش کشور عمدتا در حد میانگین بلندمدت در نوسان خواهد بود که در نوار جنوبی دریای خزر تا حدودی گرایش به کمتر از میانگین دارد که البته تاثیری بر منابع آب و کشاورزی منطقه نخواهد داشت. اما در نواحی غرب و جنوب غرب کشور گرایش به بیشتر از میانگین میل دارد.

از اواخر آذر به تدریج از قدرت النینوی 2016-2015 کاسته شده تا این که در اواسط بهار به حالت خنثی تبدیل می شود.

الگوهای بزرگ مقیاس

برخلاف الگوهای سینوپتیکی مناسب در سطح زمین و سطح میانی جو که موجب بارش های بسیار خوب در مهرماه گردید، در ماه آذر و به ویژه دی الگوهای سینوپتیکی سطح زمین و پانصد هکتوپاسکال شرایط مناسبی ندارند.

در دی ماه پشته ارتفاعی سطح 500 هکتوپاسکال در سطح کشور حاکم است. در شرق مدیترانه، فشار سطح زمین یک هکتوپاسکال نسبت به میانگین بلند مدت افزایش یافته است که مناسب برای وقوع بارش های در حد میانگین و یا بیشتر نیست.

نمایه دور پیوندی

در آذرماه بیشینه دمای آب دریا در ماه های دی و بهمن به ترتیب به 2/7 و 2/5 درجه بیش از نرمال خود کاهش می یابد.

1