بیانیه انجمن محیط زیست-هوای تازه درباره نجات کانی بل

5 دسامبر 2015 - 15:40 dsfr.ir/c77lv

بیانیه انجمن محیط زیست-هوای تازه درباره نجات کانی بل
bayanbox.ir
کانی بل چشمه ای که با سد داریان زیر آب می رود

دوستداران محیط زیست به یاری مردم كردستان بشتابید.

ما خبر دار شدیم كه فعالین محیط زیست جهت جلوگیری از نابودی چشمه بل در اعتصاب غذا بسر می برند. از آنجایی كه به درخواست 3 هزار نفر از فعالین محیط زیستی، مدنی، سیاسی و اقتصادی و شخصیت های دینی، علمی، آکادمیک و نخبه كه خواستار توقف آبگیری سد داریان شده بودند توجهی نشده است دوستداران محیط زیست به یاری مردم كردستان بشتابید.

در این چند خط قید می كنیم كه ما همگی یک صدا خواهان آزادی چشمه بل هستیم و اجازه نمی دهیم كه میراث های عظیم و ارزشمند طبیعی و بشری در حوزه محیط زیست كه برای حفظ و حراست نسل های بشری باید تداوم یابد این گونه به نابودی كشیده شود.

لذا ما همگی از فعالیت های مردم كردستان و به خصوص فعالین مدنی و محیط زیست كمپین كانی بل حمایت می كنیم و اجازه نخواهیم داد كه به سرنوشتی كه برای كانی بل متصور شده تا به آخر ادامه پیدا كند.

بنا بر این هیچ راهی برای ما ایرانیان جز دفاع از شرافت مان و میراث های عظیم و تمدن مان در مقابل این عمل جایز نیست و همصدا با همه ایرانیان و مردم زحمتكش كردستان و كرمانشاه خصوصا دوستداران فعال محیط زیست ایران به ویژه نهادهای مردمی محیط زیست در گروه هوای تازه اعلام می كنیم كه در این زمینه كوتاهی نخواهیم كرد و تا تعیین تكلیف كانی بل (چشمه بل) در همه جا صدایش می شویم. چرا كه كلیه هم وطنان كرد چشم امید به بقیه یاران خود در محیط زیست دوخته اند.

انجمن محیط زیست-هوای تازه

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
8 + 12 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1