4 ژوئیه 2020 - 05:48

اولین کارگروه ملی ارزیابی راهبردی محیطی تشکیل شد

25 نوامبر 2015 - 11:20 dsfr.ir/vj49e

اولین کارگروه ملی ارزیابی راهبردی محیطی تشکیل شد
doe.ir
زهرا جواهریان مدیر کل دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست

اولین کارگروه ملی ارزیابی راهبردی محیطی ذیل شورای عالی حفاظت محیط زیست به استناد تصویب نامه هیات وزیران با حضور نمایندگان اعضای شورای عالی به ریاست معاون محیط زیست انسانی و حضور معاون آموزش و پژوهش سازمان تشکیل شد.

به گزارش پام، زهرا جواهریان مدیر کل دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست بعنوان دبیر جلسه با اشاره به وضعیت محیط زیست جهانی و هم چنین وضعیت مدیریت محیط زیست کشور ضمن اشاره به بحرانی بودن منابع پایه محیط زیست از جمله آب، هوا،خاک و تنوع زیستی بر ضرورت اجرای ارزیابی راهبردی محیطی در سطوح تصمیم گیری سیاست ها، برنامه ها و طرحهای کلان توسعه ای، ملی، منطقه ای و موضوعی تاکید کرد.

وی افزود: کشور ایران در حال حاضر به اندازه ظرفیت زیستی سال 2050 یعنی سه برابر سرانه ظرفیت زیستی از منابع پایه استفاده می نماید و جزو 10 کشور اول انتشار دی اکسید کربن بعلت عدم استفاده صحیح از منابع انرژی در جهان شده است. این روند باعث شده تا کشور به سمت ناپایداری حرکت کرده و بروز بحرانهایی نظیر آلودگی هوا، خشکسالی، فرسایش خاک، گرد و غبار، از دست دادن منابع آب و خشک شدن تالاب ها، دریاچه ها، افت آبهای زیرزمینی و فرونشست زمین، پسماند و غیره را در پی داشته باشد.

دبیر کارگروه ملی ارزیابی راهبردی محیطی ضمن بیان اهداف، مفاهیم و مزایای ارزیابی راهبردی محیطی در تصمیم گیری های کلان توسعه ای کشور افزود بر اساس قوانین، از جمله ماده 184 قانون برنامه پنجم توسعه بر ضرورت ارزیابی راهبردی محیطی در کشور تاکید شده و در آیین نامه اجرایی آن نیز بر تعیین شاخص ظرفیت زیستی، تدوین شاخص های پایداری محیطی در سطح ملی و منطقه ای، تعیین عناوین و طرحهای توسعه ای مشمول ارزیابی راهبردی و همچنین نحوه پایش اثرات زیست محیطی برنامه ها و طرحهای کلان توسعه ای اشاره شده است.

مهناز مظاهری معاون آموزش و پژوهش نیز  ضمن تاکید بر نقش آموزش، پژوهش و فناوری بر توانمندسازی و مشارکت فعال دستگاه های اجرایی، دانشگاه ها و سازمان های مردم نهاد در تصمیم گیری های راهبردی توسعه کشور اشاره کرد.

در ادامه نشست سعید متصدی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اخذ نظرات اعضای کارگروه گفت: ارزیابی راهبردی محیطی فراتر از بررسی مطالعات زیست محیطی است که بصورت گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی در سطح پروژه انجام می گیرد در صورتی که ارزیابی راهبردی در مرحله تصمیم گیری های کلان توسعه ای کشور از جمله سیاستگذاری ها، برنامه ریزی ها و طرح ها، صورت می پذیرد و به منظور پیاده سازی آن در کشور  نیازمند ظرفیت سازی، برگزاری دوره های آموزشی و آگاه سازی در سطح تصمیم گیران می باشد.

وی در پایان نشست بر تشکیل جلسات کارگروه بطور ماهیانه به منظور هدایت، برنامه ریزی و راهبری ارزیابی راهبردی محیطی در کشور با حضور اعضای کارگروه، متخصصین دانشگاهی و مشارکت سمن های زیست محیطی فعال در این خصوص، تاکید کرد.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
3 + 13 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1