آزمون گاردین آگاهی های شما درباره تغییر اقلیم را به چالش می کشد

17 نوامبر 2015 - 12:30 dsfr.ir/x50i2

آزمون گاردین آگاهی های شما درباره تغییر اقلیم را به چالش می کشد
paradisecity.be
آزمون گاردین برای سنجش میزان آگاهی از تغییرات اقلیم

گاردین در یک آزمون ساده به بررسی میزان آگاهی افراد درباره تغییرات اقلیمی پرداخته است.

علاقه مندان با پاسخ دادن به این  پرسشنامه 11 گزینه ای می توانند میزان اطلاعات خود نسبت به تغییر اقلیم را سنجیده و از سوی دیگر مجموعه اطلاعاتی را نسبت به این پدیده به دست آورند.

دریافت اطلاعاتی درباره اینکه چند نفر به گزینه ها پاسخ درست داده اند و نتیجه گیری در این باره که در کدام رده بندی به لحاظ آگاهی محیط زیستی قرار دارید از نکات جذاب در حین و بعد از پایان پاسخ ها است.

آزمون بررسی میزان آگاهی شما درباره تغییرات اقلیمی

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1 + 9 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1