30 نوامبر 2022 - 12:23

پیشنهاد انتقال آثار باستانی عراق به ایران، چه پیامی داشت؟

10 مارس 2015 - 16:00 dsfr.ir/rt15k

تخریب آثار باستانی دوره ساسانیان توسط داعش در عراق

نشان دادن حساسیت کشورمان به میراث مشترک بشری می تواند سرآغازی بر ایفای نقش فعال در منطقه توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور باشد.

در هفته گذشته آثار باستانی چند شهر عراق به طور گسترده از سوی داعش تخریب شد. اقدامی که بازتاب بین المللی یافت و دبیر کل سازمان ملل آن را جنایت علیه بشریت خواند.

اهمیت آثار تخریب شده که متعلق به بخشی از تاریخ ایران باستان بودند برای ما دو چندان می شود. به همین دلیل بود که موزه داران ایرانی در اقدامی نمادین دست از کار کشیدند و در موزه ملی تجمع کردند. در اقدامی دیگر مسعود سلطانی فر، خواهان انتقال آثار باستان عراق به ایران شد و عنوان کرد: برای حفاظت از آثار تاریخی عراق که در تصرف گروه افراطی داعش نیست آماده ایم.

اقدام به موقع موزه داران و سپس نامه های جداگانه رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور به وزیر گردشگری عراق و دو نهاد یونسکو و آیسسکو در زمانی که ایران برنامه ای جدی برای جذب گردشگر دارد، حاوی پیامی آشکار به دنیاست که ایران، درون مرزهای خود امنیت دارد و حتی فراتر از آن نیز می تواند نقش ایفا کند. در منطقه ای که مصر، به عنوان یکی از مقاصد اصلی گردشگری دنیا، به دلیل نا امنی، گردشگران خود را از دست داده است، چنین تصمیماتی می تواند کاملا به سود ایران تمام شود و ایران را در موقیت ممتازی قرار دهد.

بعد دیگر این اقدامات، نشان دادن حساسیت کشورمان به میراث مشترک بشری است، خصوصا که این میراث متعلق به تاریخ کشور مان بوده است. این امر می تواند سرآغازی بر ایفای نقش فعال در منطقه توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور باشد. هر چند از دید عملی روشن نشده است که در صورت پاسخ مثبت عراق، چگونه از آثار باستانی عراق حفاظت خواهد شد اما چنین درخواستی حتی اگر صرفا نمایشی بوده باشد، تاثیر خود را خواهد گذاشت.

هر چند که برای تاثیرگذاری بیشتر، بهتر بود سازمان میراث فرهنگی برنامه ای برای پوشش این خبر در رسانه های بین المللی ترتیب می داد و یا درخواست از سوی سایر نهادهای تصمیم گیرنده داخلی، تکرار می شد. اگر این درخواست، سفر طالب ریفایی، رئیس سازمان جهانی جهانگردی، در هفته های گذشته به ایران و حضور سلطانی فر در نمایشگاه آی تی بی (ITB) را با هم و مجموعه ای از اقدامات هماهنگ بدانیم، امیدوار می شویم که تصویر مثبتی از ایران در حال ارایه به دنیاست.

1