9 ژوئن 2024 - 23:48

شهر زیرزمینی و تاریخی نوش آباد از شبکه آبرسانی برخوردار بود

10 ژوئن 2015 - 10:10 dsfr.ir/9x4mg

چهارمین فصل کاوش در شهر زیرزمینی نوش آباد با کشف ساختار آبرسانی قرون میانه اسلامی، پله های دست کند و ظروف سفالی همراه بود.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، زهرا ساروخانی سرپرست هیأت چهارمین فصل کاوش در شهر زیرزمینی نوش آباد این مطلب را در نهمین نشست باستان شناسی که در محل پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شد بیان و تصریح کرد که مستندات تاریخی و میراث فرهنگی بر جای مانده و بررسی های باستان شناسی انجام شده در شهر نوش آباد بیانگر اهمیت آن شهر در قرون اولیه و میانه اسلامی است.

ساروخانی با اشاره به معماری منحصر به فرد شهر زیرزمینی نوش آباد تصریح کرد که یکی از شاهکارهای دستکند شهر تاریخی نوش آباد، علاوه بر شهر زیرزمینی نحوه آبرسانی به خانه های مسکونی در دوران قبل از صفویه است. کانال های آبرسانی، شهر زیرزمینی، پایاب، قنات و دستکندهای آن مجموعه منحصر به فردی را به وجود آورده که امکان ثبت جهانی دارد.

سرپرست هیأت چهارمین فصل کاوش در شهر زیرزمینی نوش آباد گفت: در این فصل از کاوش مجموعه بی نظیری از ساختار آبرسانی شهری مربوط به قرون میانه اسلامی کشف شد. شواهد به دست آمده در کاوش های باستان شناسی این فصل، نشان می دهد تعداد طبقات این شهر چهار طبقه بوده که به وسیله چاه های عمودی به یکدیگر متصل می شدند ولی کاربری آن معلوم نیست.

او در توصیف عناصر و جزییات معماری دست کند نوش آباد گفت: این مجموعه از اتاق های کوچک با کاربری آبریزگاه، ورودی اصلی، چاه های موقت ایجاد شده در سقف فضاها، چاه های ارتباطی، چاه های قنات، چاه های تهویه تشکیل شده است که هر کدام کارآیی خاصی داشته اند.

سرپرست پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی نوش آباد یافته های باستان شناسی در این فصل از کاوش در بخش سفال را شامل سفالینه های بدون لعاب، سفالینه با پوشش گلی و سفالینه های لعاب دار دانست. وی کارگاه های مورد کاوش در این فصل را شامل کارگاه مسجد جامع، آب انبار مرکزی، شیخ آباد و پایاب درازه اعلام کرد که در هر کدام از کارگاه ها مواد فرهنگی یافت شده است.

این باستان شناس با اشاره به جایگاه شهر کاشان در تولید سفال اظهار داشت: این امر باعث شد پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی نوش آباد تهیه بانک اطلاعاتی سفال اسلامی از مجموعه به دست آمده را مورد توجه قرار دهد تا به مراکز مطالعات سفال دوران اسلامی تبدیل شود.

ساروخانی از دیگر کشفیات این کاوش را پله های دستکند در بخش آب انبار مرکزی اعلام کرد که بعد از ساخت آجر چینی شده اند.

1