1 ژوئن 2020 - 01:07
نوشدارو برای دردهای جنگل

وضعیت جنگل های در حال تنفس اسفبار است

16 نوامبر 2015 - 08:00 dsfr.ir/cr53a

وضعیت جنگل های در حال تنفس اسفبار است
گیل نگاه
تخریب جنگل برای شهرک و ویلاسازی

به اعتقاد کارشناسان علم جنگل، توسعه پایدار جنگل های شمال در گرو مدیریت اصولی و علمی بر آن است و استراحت جنگل نوشداروی مناسبی برای مرهم زخم های چرکین این عرصه ها نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ جنگل های شمال ایران 1/8 میلیون هکتار وسعت دارد و زیستگاه گونه های نادر و منحصر به فرد به شمار می رود.

بررسی چالش ها و مشکلات فراری جنگل های شمال، ارزیابی طرح تنفس جنگل ها و نقش جنگل در توسعه پایدار، کارشناسان علوم جنگل را در ساری گردهم آورد تا درباره این مسائل به بحث و تبادل و نظر بپردازند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس نور با بیان اینکه باید جنگل ها تحت نظارت سازمان جنگلداری و محیط زیست با یک تیم کارشناسی مورد پالایش علمی قرار گیرد، گفت: باید برای نظارت جنگل یک تیم کارشناسی با ارائه گزارش علمی تشکیل دهیم.

اکبر نجفی در نخستین جلسه هم اندیشی جمعی از اساتید و کارشناسان علوم جنگل با موضوع بهره برداری اصولی، ضامن توسعه پایدار جنگل های شمال در دانشگاه منابع طبیعی و کشاورزی اظهار داشت: طرح های جنگلداری به سازمان جنگل ها واگذار شده است. بهتر است از جنگل های تحت نظارت جنگلداری و سازمان محیط زیست یک تیم تشکیل دهید و با پایش دو محیط مقایسه شود تا مشخص شود که از دو سازمان کدام در حفاظت از جنگل موفق بوده است.

نجفی با بیان اینکه قاچاق چوب در تربیت مدرس به صفر رسید، تصریح کرد: تیمی از اساتید اروپایی و همکاران جنگلداری تشکیل شد تا از طرح های جنگلداری و سازمان محیط زیست ارزیابی شود که سازمان محیط زیست استقبال نکردند.

نجفی با بیان اینکه ارائه مقالات و برگزاری همایش ها، ارتباط با افراد ذی نفوذ مقامات عالی رتبه کشوری از جمله اقدامات برای ارائه راهکار در حفظ جنگل است، اظهار کرد: متأسفانه تا کنون هر چه فیلم از صدا و سیما با موضوع جنگل تهیه شده واقعیات جنگل نبوده و جا دارد تا صدا و سیما با نگاه نشان دادن چالش های جنگل اقدام کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه منابع طبیعی و کشاورزی ساری با بیان اینکه آیا قرار است به جنگل ها استراحت داده و بعد از 10 سال دوباره به جنگل برگردیم، گفت: وضعیت جنگل ها در حال استراحت و تنفس بر مبنای سازمان جنگلداری یک وضعیت اسفناکی است و تخریب جدی و قاچاق چوب را به همراه دارد.

حسین رسالتی با اشاره به اینکه باید بهره برداری اصولی در جنگل ها صورت گیرد، اظهار داشت: با برنامه ریزی مناسب و مطلوب باید از جنگل ها نگهداری و حفاظت کنند. بهره برداری و برداشت باید بر اساس توان اکولوژیک جنگل حمایت و حفاظت شود که این امر از مصوبه دولت است. مدیریت جنگل یک بحث جدی است و برنامه ملی در 45 صفحه تهیه شده که 30 صفحه آن کلیات و مابقی اشاره به موارد مختلف است.

رسالتی با بیان اینکه استراحت جنگل یک نوع شانه خالی کردن از زیر مسئولیت و فشاری است که بخش های خصوصی، اجتماعی و دولتی بر این سازمان وارد می آورند، افزود: سازمان جنگلداری باید با راه حل جدی در این مسئله ورود یابد و برای حل مشکل شیوه های جنگلداری ورود جدی پیدا کنیم نه اینکه صورت مسئله را پاک کنیم.

در بیانیه نخستین جلسه هم اندیشی، جمعی از اساتید و کارشناسان علوم جنگل در ارتباط با طرح های جنگلداری و شکل اجرای مصوبه هیئت دولت اعلام کردند: نظر به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص حفاظت از جنگل، بهره برداری بهینه و اقتصادی و صحیح از جنگل به همراه ارائه سیاست اقتصاد مقاومتی که بر استفاده از ظرفیت و توان داخلی استوار است، گنجاندن بند «توقف بهره برداری چوب»  در ابتدای سیاست گذاری جنگل های شمال در برنامه ملی جنگل، خلاف فرمایش ایشان، غیرکارشناسی و در تناقض با مصوبه هیئت دولت (برنامه بهینه سازی، پایش و …) و برخی بندهای برنامه ملی جنگل است.

لازم است در خصوص انجام بهره برداری یا عدم آن، با توجه به شاخص ها و دستورالعمل های ارائه شده در برنامه ملی جنگل، برای هر منطقه به طور جداگانه تصمیم گیری شود.

با توجه به نقش بی بدیل جاده های جنگلی در حفاظت و توسعه پایدار جنگل و توقف عملیات جاده سازی، غیرکارشناسی است و لازم است در موارد ضروری به تشخیص کارشناسان ادارات کل چهارگانه شمال این موارد موردبررسی و تصمیم گیری قرار گیرد.

از آنجا که علم جنگل و مدیریت آن نیز مانند سایر علوم، یک بحث تخصصی است، لذا دخالت افراد غیرکارشناس جنگل، اعم از مدیران سازمان حفاظت محیط زیست و مسئولان سیاسی در تصمیم گیری برای مدیریت جنگل ها نادرست بوده و لازم است به دور از جوسازی ها و حرکات پوپولیستی، کار کارشناسی و تصمیم گیری در مورد جنگل ها، توسط اساتید دانشگاه و کارشناسان خبره سازمان جنگل ها صورت گیرد.

توقف بهره برداری و به تبع آن ورشکستگی مجریان طرح های جنگلداری، موجب فروپاشی نظام مدیریت پایدار جنگل های مربوطه شده و خسارات غیرقابل جبرانی به بار خواهد آورد مسئله ای که در حال وقوع است و مسئولیت آن به عهده معدود افرادی خواهد بود که بدون توجه به دیدگاه غالب اساتید و کارشناسان دل سوخته سازمان، تصمیم گیری های احساسی، غیرکارشناسی و برون سازمانی را به جای دیدگاه کارشناسی می نشانند.

در این نشست؛ استادان و عضو هیئت علمی از دانشکده های منابع طبیعی ساری، گیلان، گرگان، تربیت مدرس نور، جامعه جنگلبانی و عضو موسسه تحقیقات، کارشناسان صنایع چوب و کاغذ، ناظران طرح جنگل داری و دو تن از دانشجویان دوره دکترای جنگل داری حضور داشتند.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1 + 0 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1