29 سپتامبر 2023 - 17:37
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر گفت:

افزایش هزینه های جابجایی بار و مسافر دریایی

9 ژوئن 2015 - 16:30 dsfr.ir/4z7jc

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردی گفت: به طور طبیعی با افزایش نرخ سوخت، هزینه های جابجایی بار و مسافر افزایش خواهد یافت.

علی جهاندیده درباره پیامدهای مثبت و منفی افزایش نرخ سوخت کشتی ها اظهار کرد: خواه ناخواه افزایش نرخ سوخت باید صورت می گرفت و ما می باید به قیمت منطقه ای برسیم اما جامعه دریایی انتظار داشت این افزایش قیمت با تمهیدات لازم و طی مراحل مختلف اتفاق می افتاد.

وی با تاکید بر اینکه سوخت کشتی ها بخش مهمی از قیمت تمام شده کالا و خدمات دریایی را تشکیل می دهد گفت: به طور طبیعی با افزایش نرخ سوخت، هزینه های جابجایی بار و مسافر افزایش خواهد یافت. با افزایش نرخ سوخت، احتمال دارد در یک مقطع زمانی رکود و آثار منفی در رقابت منطقه ای ایجاد شود، اما در مجموع باید در جهت ارتقا بهره وری و جلوگیری از هدر رفتن و قاچاق سوخت کمک کنیم.

یادآور می شود، میزان سوخت هر شناور بر اساس قدرت موتور، سرعت و تعداد سرویس‌های روزانه مشخص می‌شود.

« دنیای سفر » این نوشته را از « تین نیوز » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1