دبیر کارگروه صیانت از جنگل ها:

وقوع سیلاب بر اثر قطع درختان است

10 نوامبر 2015 - 09:00 dsfr.ir/mz47j

وقوع سیلاب بر اثر قطع درختان است
جمهوریت
قطع درختان جنگل

دبیرکارگروه صیانت از جنگل های سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه نباید جنگل را کارخانه تولید چوب تلقی کنیم، قطع درختان را علت بروز سیل عنوان کرد.

به گزارش ایلنا؛ داریوش گل علی زاده در ارتباط با آخرین وضعیت طرح حفظ و صیانت از جنگل ها گفت: تغییر نگاه به جنگل ها از نگاه تجاری به نگاه اکولوژیک و به ویژه داشتن نگاه اکولوژیک به جنگل های هیرکانی، باعث مطرح شدن طرح صیانت از جنگل ها، با در نظر گرفتن ممنوعیت 5 ساله قطع درختان شد، اما در نهایت کمیسیون کشاورزی با این طرح مخالفت کرد.

وی ادامه داد: البته لایحه ارتقاء جنگل ها در حال حاضر در دولت مطرح شده است که به افزایش نگاه اکولوژیک به جنگل ها می پردازد. در این لایحه باید ابزارهای مبارزه با قاچاق چوب در نظر گرفته شود و به یکباره نیز نباید تغییر رویکرد را مطرح کرد، چرا که تغییر نگاه باید تدریجی صورت گیرد.

گل علی زاده با بیان اینکه باید در قوانین مربوط به صیانت از جنگل ها؛ ذی نفعان، معیشت بومیان و وابستگی آن ها به جنگل ها را در نظر بگیریم، گفت: باید تامین نیاز چوب صنایع کشور از روشی دیگر، به جز بهره برداری از جنگل ها و تغییر معیشت بومیان را در نظر داشته باشیم و در مناطق جنگلی به سوی فعالیت های اقتصادی با محور اکولوژیک مانند گسترش اکوتوریسم برویم.

دبیر کارگروه صیانت از جنگل ها با اشاره به اینکه نباید جنگل را کارخانه تولید چوب تلقی کنیم، گفت: جنگل های هیرکانی گنجینه ای است که در جهان نظیر ندارد. یکی از کارکرد های این جنگل ها جلوگیری از سیلاب است، در حالی که در سال های گذشته در شهرهایی همچون نکا، نوشهر و بهشهر که شاهد قطع درختان جنگل ها بودیم؛ چندیدن بار سیلاب رخ داده است.

وی در ارتباط با احداث سد شفارود در این جنگل ها توضیح داد: احداث این سد در دولت های قبل نیز مطرح بود، متاسفانه از آنجا که ما داشته های اکولوژیک مان را ارزش گذاری و ارزیابی اقتصادی نمی کنیم نمی توانیم رقم ارائه دهیم و بگوییم؛ در برابر فوایدی که سد ایجاد می کند تا چه حد به ذخایر اکولوژیک ما ضرر وارد می شود. بنابراین در حال حاضر تنها باید برای کاهش سطح تخریب آن تلاش کنیم.

گل علی زاده با اشاره به طرح های در حال اجرای حفاظت از جنگل های زاگرس با محوریت تغییر معیشت، توانمندی و آگاه سازی جوامع محلی؛ در ارتباط با سیلاب های غرب کشور، اظهار کرد: به دلیل خشکی های زیاد در آن منطقه، خاک نفوذپذیری خود را از دست داده است و نمی تواند آب را جذب کند. در واقع به دلیل پایین رفتن سطح آب های زیرزمینی خاک حالت اسفنجی خود را از دست داده و قادر به جذب آب نیست که این مساله موجب بروز سیلاب می شود و از آنجا که این سیلاب ها با فرسایش خاک همراه است، قدرت تخریب سیلاب را نیز زیاد می کند به طوری که شاهد بروز خسارات زیاد در سیلاب هایی که اخیرا رخ داده است؛ هستیم.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
5 + 12 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1