15 اکتبر 2019 - 23:16
مدیرکل دفتر حفظ و احیاء بافت ها

منزلت اجتماعی را باید به بافت های تاریخی برگردانیم

8 نوامبر 2015 - 16:50 dsfr.ir/r5823

منزلت اجتماعی را باید به بافت های تاریخی برگردانیم
میثم رودکی
مسجد جامع بسطام

مدیرکل دفتر حفظ و احیاء بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی سازمان میراث فرهنگی کشور، ارتقاء کیفیت آموزش عمومی و تخصصی و اصلاح رویکردهای طرح های توسعه شهری را از جمله عوامل حفاظت از بافت های تاریخی کشور اعلام کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ میثاقیان مدیرکل دفتر حفظ و احیاء بناها گفت: مهم ترین معضل بافت های تاریخی کشور، نبود تلقی صحیح از معنای شهر است زیرا موجودیت یک شهر در کالبد آن خلاصه نمی شود و جمعیت نیز به تنهایی موجود شهر نیست.

وی گفت: شهر حاصل همزیستی انسان ها با یکدیگر و تعامل آنان با بستر طبیعی انسان است. به همین منظور لازم است با آموزش صحیح عمومی نگرش صرفا کالبدی و جمعیتی را به مقوله شهر تغییر دهیم.

مدیرکل دفتر حفظ و احیاء بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی با اشاره به اینکه راه حل معضلات شهری را نباید در مشکلات سازه ای و مهندسی جستجو کرد ادامه داد: آموزش مفاهیم صحیح شهری، زمینه های باز گرداندن منزلت اجتماعی، به بخش های تاریخی و فرهنگی را میسر می کند و این اقدام یکی از مهم ترین عوامل حفاظت از بافت های تاریخی و فرهنگی کشور است.

میثاقیان با بیان اینکه آموزش و پیگیری اقدامات حفاظتی اولویت اصلی بافت های تاریخی کشور است تاکید کرد: بسیاری از بافت های تاریخی کشور طی سال های گذشته دچار تخریب های زیادی شده اند به طوری که در بسیاری از بافت های منسجم و در هم تنیده جز لکه های تاریخی اثر دیگری باقی نمانده است. از همین رو، اقدامات حفاظتی، جلوگیری از اجرای طرح های نامناسب توسعه ای و بازگرداندن سرمایه اجتماعی مهم ترین اتفاقاتی است که باید در بافت های تاریخی کشور رخ دهد.

وی با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی امروز و وزارت مسکن و شهرسازی قدیم متولی امر توسعه شهری است ادامه داد: در گذشته اغلب کسانی که متولی امر توسعه و به ویژه توسعه شهری بوده اند میراث فرهنگی و از جمله بافت های تاریخی-فرهنگی را مانع توسعه تلقی می کردند.

میثاقیان تاکید کرد: از نظر بسیاری از تهیه کنندگان طرح های توسعه شهری بخش تاریخی شهر با قسمت های فرسوده و غیرتاریخی هیچ تفاوتی نداشت به طوری که یا تصمیمی برای بخش تاریخی گرفته نمی شد یا اگر هم طرحی در این بافت اجرا می شد بدون توجه به ویژگی های طبیعی، فرهنگی و تاریخی بافت های کشور بود.

مدیرکل دفتر حفظ و احیاء بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی ادامه داد: از آنجایی که اساس ضوابط و مقررات ساختمانی طرح های توسعه شهری بر تخریب و نوسازی استوار بود و هیچ ضابطه ای برای چگونگی حفاظت، احیاء و مرمت بخش تاریخی شهر وجود نداشت، طی سال های گذشته در اثر تعریض شبکه شهری آسیب های جدی به بافت های تاریخی وارد شد.

میثاقیان افزود: یک بافت تاریخی ممکن است به لحاظ کالبدی دارای مشکل باشد اما آنچه که یک شهر را به وجود آورده صرفا کالبد نیست. این در حالی است که جمعیت هم به تنهایی مهم نیست. مهم ترین ارزش یک شهر سرمایه اجتماعی آن است و در شرایط کنونی لازم است با حفاظت جدی از بافت ها و بناهای تاریخی زمینه بازیابی منزلت و سرمایه اجتماعی به بافت های تاریخی را فراهم کنیم.

وی یادآور شد: صورت مساله و حل مشکلات بافت های تاریخی، پیچیده است و برای حل این مشکل پیچیده نیاز به افراد متخصص و آموزش همگانی در بافت ها وجود دارد. چراکه بدون آموزش و همگرایی دستگاه های فرهنگی و رسانه های گروهی و همچنین تمام دستگاه ها برای حفاظت از بافت های تاریخی، نجات این بخش مهم و ارزشمند شهر امکانپذیر نمی شود.

میثاقیان در پایان گفت: در حال حاضر همکاری ها و سعی در همگرایی با سایر دستگاه های دولتی ذیربط در کشور آغاز شده، اما آموزش و توجه فرهنگی به این مقوله کافی نبوده که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
2 + 2 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1