17 آوریل 2024 - 01:05

تأخیرات ورودی و خروجی شرکت های هواپیمایی فرودگاه کیش

8 نوامبر 2015 - 11:30 dsfr.ir/26159

تأخیرات ورودی و خروجی شرکت های هواپیمایی فرودگاه کیش
ایوان کوریاکوف
یکی از هواپیماهای فرودگاه بین المللی کیش در حال پرواز

آمارهای فرودگاه بین المللی کیش، نشان از تعجیل 319 ساعته و تاخیر 1064 ساعته پروازها از این فرودگاه در شش ماهه اول سال 1394 دارد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی کیش تأخیرات 12 شرکت هواپیمایی فعال در این فرودگاه در شش ماهه اول مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش با توجه به اینکه میزان تاخیرات به دو دسته تأخیرات ورود و خروجی شرکت های هواپیمایی تقسیم می شوند به تفکیک هر شرکت هواپیمایی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت کل تأخیرات ورودی شرکت ها 1368 ساعت، کل تاخیرات خروجی 1064 ساعت و مقدار تعجیل انجام شده 319 ساعت ارزیابی گردید.

لازم به ذکر است کلیه تاخیرات ورودی ایرلاین ها مربوط به فرودگاه مبدأ است که به دلیل بدی آب و هوا و یا نقص فنی در هواپیما در شهر مبدا رخ می دهد و البته تعجیل به عمل آمده به دلیل هندلینگ بسیار مناسب به پرواز و مسافر و در نتیجه سرعت عمل بالای ارائه خدمات بوده است.

گفتنی است در حال حاضر 12 شرکت هواپیمایی فعال شامل کیش ایر، ایران ایر، زاگرس، تابان، ماهان، آسمان، نفت ایران، آتا، کاسپین، قشم ایر، ایران ایرتور و معراج در فرودگاه بین المللی کیش فعال هستند.

1