23 ژوئن 2024 - 18:06
یک مقام مسئول:

حمل و نقل در ایران «مفت» است

4 نوامبر 2015 - 16:50 dsfr.ir/5439x

حمل و نقل در ایران «مفت» است
میثم رودکی
عوارضی در جاده رباط کریم

یک مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی، حمل و نقل در ایران را «مفت» خواند و گفت: اگر سرمایه گذار، گران بسازد اما عوارض ارزان دریافت کند، دیگر در پروژه ها حضور نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ خیرالله خادمی در خصوص تعیین عوارض در آزادراه ها و استقبال بخش خصوصی از سرمایه گذاری در این بخش، گفت: موضوع افزایش عوارض بر می گردد به دریافت سود سرمایه گذارانی که در این پروژه ها حضور دارند، بنابراین اگر افزایش عوارض هم صورت می گیرد در راستای بازگشت سرمایه در مدت مشخص است.

وی با بیان اینکه برای حضور بخش خصوصی در پروژه ها باید برگشت سرمایه با سود متعارف را برای سرمایه گذار تضمین کنیم، افزود: اگر توقع داشته باشیم که سرمایه گذاران گران بسازند اما عوارض ارزان دریافت کنند، دیگر سرمایه گذاری برای حضور در پروژه ها وجود نخواهد داشت.

معاون ساخت و توسعه راه ها در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل با اشاره به اینکه حمل و نقل در کشور ما مفت است برای همین رشد نمی کند، ادامه داد: باید متناسب با سرمایه گذاری انجام شده برای بخش خصوصی برگشت سرمایه وجود داشته باشد و این درصد که برای عوارض می گیرند، محاسبه درصد سرمایه گذاری و سود سرمایه گذار است.

خادمی با تاکید بر اینکه حمل و نقل ما در دنیا جزو ارزان ترین کشورها است، گفت: در یک آزادراه 1000 میلیارد تومان سرمایه گذاری می شود اما یک خودرو می خواهد 5 هزار تومان عوارض بپردازد در حالی که صرفه جویی بنزین این خودرو بیش از این رقم ها است.

وی با اعلام اینکه برای رشد کشور، کاهش تصادفات جاده ای و توسعه حمل و نقل باید زمینه حضور بخش خصوصی فراهم شود، افزود: باید این فرهنگ در میان بهره برداران به وجود بیاید که وقتی از آزادراهی استفاده می کنیم باید پولش را هم بپردازید چرا که این تنها عامل برای توسعه زیرساخت های کشور است.

معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل با اشاره به اینکه پایین بودن نرخ عوارض عدم توسعه حمل و نقل را در آینده به دنبال دارد، گفت: یک جاده 150 کیلومتری با ساخت آزادراه به 90 کیلومتر کاهش پیدا می کند که فقط پول بنزین این خودروها 10 هزار تومان کمتر می شود.

1