17 آوریل 2024 - 13:02
مدیرکل استاندارد

تدوین استاندارد ملی گلیم سفره کردی تصویب شد

4 نوامبر 2015 - 14:00 dsfr.ir/xy7cc

تدوین استاندارد ملی گلیم سفره کردی تصویب شد
میثم رودکی
گلیم کرمانجی

برای نخستین بار در استان خراسان شمالی، تدوین استاندارد ملی در زمینه خدمات با عنوان گلیم سفره کُردی، در کمیته برنامه ریزی سازمان ملی استاندارد ایران به تصویب رسید.

به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی؛ مدیرکل استاندارد با بیان این مطلب گفت: گلیم سفره کردی یک هنر خاص از بافته های منحصر به‌ فرد زنان کرمانج عشایر خراسان شمالی است که نمادهای ذوق و احساس آنان نسبت به طبیعت و تاریخ قومی و فرهنگی را در خود جا داده است.

«فهیمه مهمان نواز» با اشاره به این که گلیم سفره کُردی خراسان شمالی، از صنایع دستی استان و نوعی بافت است که صنعت، هنر و فرهنگ در آن تجلی یافته، نه به عنوان کالای تزئینی و تشریفاتی افزود: تولید گلیم در شهرستان های بجنورد، مانه و سملقان، شیروان، فاروج و اسفراین رواج یافته است و در تقویت اقتصاد خانواده منطقه نقش مهمی ایفا می کند.

1