21 ژوئن 2024 - 02:18
در نشستی با حضور مشاور ارشد برنامه اسکان بشر ملل متحد مطرح شد:

برنامه ۱۵ ساله جهانی برای توسعه شهرهای پایدار با هدف حفظ محیط زیست

3 نوامبر 2015 - 12:20 dsfr.ir/o25we

برنامه ۱۵ ساله جهانی برای توسعه شهرهای پایدار با هدف حفظ محیط زیست
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
سمینار «معرفی راهنمای بین المللی برنامه ریزی شهری، سرزمینی و آرمان یازدهم از آرمان های جدید توسعه پایدار»

پروفسور بیو مشاور ارشد برنامه اسکان بشر ملل متحد با اعلام برنامه ۱۵ ساله جهانی برای توسعه شهرهای پایدار با هدف حفظ محیط زیست تاکید کرد: ایجاد و توسعه شهرهای فراگیر، ایمن و پایدار در برنامه ای ۱۵ ساله و تا سال ۲۰۳۰ از سوی سران کشورها به اجرا درمی آید.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سمینار «معرفی راهنمای بین المللی برنامه ریزی شهری، سرزمینی و آرمان یازدهم از آرمان های جدید توسعه پایدار» روز ۱۱ آبان ماه با حضور پروفسور دنیل بیو مشاور ارشد برنامه اسکان بشر ملل متحد، سیامک مقدم نماینده و رئیس دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران، فرزانه داوودپور مدیرکل دفتر طرح های کالبدی، فرزانه صادق مالواجرد مدیرکل دفتر معماری، طراحی شهری و بافت های واجد ارزش، نمایندگانی از وزارت دفاع، سازمان برنامه و بودجه و کارشناسان این حوزه در سالن همایش های وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

نقش وزارت راه و شهرسازی در تحقق آرمان  سازمان ملل متحد در حوزه برنامه ریزی شهری

سیامک مقدم نماینده و رئیس دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران با اشاره به اینکه این دفتر در سال ۲۰۰۹ در تهران تشکیل شده است و از سال گذشته علاوه بر تاکید بر خطرات بلایای طبیعی، مسئولیت کلیه جنبه های اسکان بشر را نیز از سوی سازمان ملل متحد در ایران عهده دار شده است گفت: از دو سال پیش گروه کارشناسی در دفتر تهران تشکیل شد و وظیفه تدوین راهنمایی برای برنامه ریزی شهری را برعهده گرفت. این گروه گزارش کار خود را در اردیبهشت سال جاری به سازمان ملل ارایه کرد که مورد تایید قرار گرفت.

نماینده برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد در تهران ادامه داد: ۱۷ آرمان کلی در دستور کار جدید سازمان ملل متحد پیش بینی شده است که مشخصا آرمان یازدهم به موضوع شهرها اشاره دارد که یکی از دغدغه های سازمان ملل متحد در ۱۵ سال آینده خواهد بود و وزارت راه و شهرسازی مطمئنا یکی از فعالان اصلی در این حوزه است.

جایگاه محیط زیست در برنامه گسترش شهرهای پایدار

پروفسور بیو مشاور ارشد برنامه اسکان بشر ملل متحد نیز با اعلام خرسندی از جلب نظر سران جهانی به برنامه گسترش شهرها با حفظ محیط زیست گفت: تصمیم اخیر سازمان ملل متحد و عزم جهانی برای ایجاد و گسترش شهرهای پایدار، ایمن و فراگیر با فعالیت کارشناسان مختلف و محلی و سپس طرح موضوع در میان سران کشورها جنبه عملیاتی به خود گرفت.

مشاور ارشد برنامه اسکان بشر ملل متحد ادامه داد: علاوه بر اهداف عملیاتی و اجرایی بخشی از اهداف نیز نظارتی هستند و برای زمانی ۱۵ ساله تا سال ۲۰۳۰ باید در تمامی کشورهای جهان به اجرا درآیند.

توسعه پایدار شهرها با هدف تامین مسکن برای تمامی افراد ساکن در جهان

زهره داوودپور مدیرکل دفتر طرح های کالبدی وزارت راه و شهرسازی نیز در این نشست با تاکید بر اقدامات ترویجی که از سوی این دفتر در وزارت راه و شهرسازی انجام می گیرد درباره  تاریخچه برگزاری این نشست و  دعوت از مشاور ارشد برنامه اسکان بشر ملل متحد به ایران گفت: ایران در آخرین جلسه اجلاس سازمان ملل متحد پذیرفت که اهداف مباحث مطرح شده در این سازمان را که شامل توسعه شهرهای پایدار در سراسر جهان بود تا سال ۲۰۱۵ مورد توجه قرار دهد.

مدیرکل دفتر طرح های کالبدی وزارت راه و شهرسازی افزود: اقدامات زیست محیطی از جمله اقداماتی هستند که در توسعه شهرهای پایدار و در برنامه ای ۱۵ ساله تا سال ۲۰۳۰ باید توسط تمامی کشورهای جهان مورد توجه قرار گیرد.

داوودپور ادامه داد: اهداف هزاره سوم که باید تا پایان سال ۲۰۱۵ محقق شود شامل هشت هدف و ۶۰ شاخص است و فقرزدایی، حمل و نقل پایدار و اسکان جمعیت را مورد توجه قرار داده است که در ایران و در برنامه پنجم توسعه نیز در مورد آن برنامه ریزی شد. در حال حاضر توسعه پایدار شهرها با هدف تامین مسکن برای تمامی افراد ساکن در جهان و توسعه شهرهای پایدار با حفظ محیط زیست در دستور کار سران کشورها قرار گرفته است.

وی گفت: مصوبه سازمان ملل متحد شامل ۱۷ هدف شامل کاهش فقر، گرسنگی، حصول اطمینان از آموزش برای همگان، کاهش نابرابری ها در داخل کشور، ایجاد زیرساخت های انعطاف پذیر و ایجاد شهرهای فراگیر، ایمن و پایدار است که این مصوبه با ۱۶۹ هدف خرد و ۳۰۴ شاخص معرفی و شناسانده می شود.

1