12 ژوئن 2024 - 08:52

تشکیل کمیته کاری بررسی روند پیشرفت سیستم حساب های اقماری گردشگری

3 نوامبر 2015 - 10:50 dsfr.ir/8i7mj

تشکیل کمیته کاری بررسی روند پیشرفت سیستم حساب های اقماری گردشگری
میثم رودکی
کوه زندان سلیمان از جاذبه های گردشگری استان آذربایجان غربی

کمیته کاری بررسی روند پیشرفت اجرای سیستم حساب های اقماری در گردشگری تشکیل شد.

محمدکاظم خلدی نسب مدیرکل برنامه ریزی و حمایت از توسعه گردشگری در مراسم اختتامیه کارگاه تخصصی بین المللی آمار و حساب های اقماری گفت: برگزاری این کارگاه از سال 1390 مورد پیگیری بوده است و با حمایت و تاکید رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موفق به عملیاتی کردن این مهم شدیم.

وی با بیان اینکه نمایندگانی از 16 دستگاه در این کارگاه تخصصی حضور داشتند، یادآور شد: نماینده مرکز آمار ایران، پلیس مهاجرت، پلیس اماکن ناجا، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور خارجه، وزارت راه و شهرسازی، وزارت بهداشت و درمان، نمایندگان بخش های خصوصی مرتبط با گردشگری و نمایندگانی از بخش های مختلف سازمان میراث فرهنگی در این کارگاه سه روزه شرکت داشتند.

مدیرکل برنامه ریزی و حمایت از توسعه گردشگری ادامه داد: در این کارگاه محورهای عمده ای از جمله معرفی سیستم و نظام حساب های اقماری، الزامات فنی برای موفقیت در اجرای سیستم، عرضه و مصرف گردشگری، تولید ناخالص گردشگری، اشتغال و جبران خسارت، استقرار حساب های اقماری گردشگری، چگونگی جمع آوری داده های گردشگری و چگونگی برآورد اثرات گردشگری برای شرکت کنندگان تشریح شد.

خلدی نسب از تشکیل کمیته کاری برای بررسی روند پیشرفت دستگاه های مرتبط به گردشگری خبر داد و گفت: این کمیته کاری با همکاری مراکز و دستگاه هایی که نمایندگانی در کارگاه تخصصی داشتند تشکیل خواهد شد.

یادآور می شود در پایان این مراسم به 15 نفر از شرکت کنندگان، به صورت نمادین گواهینامه پایان دوره اعطاء شد.

1