25 فوریه 2024 - 06:53

آشنایی با مفاهیم ایمنی زیستی و محصولات دستکاری شده ژنتیکی

1 نوامبر 2015 - 08:00 dsfr.ir/x86pg

کارگاه آموزشی ایمنی زیستی

کارگاه آموزشی ایمنی زیستی با حضور نماینده سازمان ملل و هماهنگ کننده ملی پروژه ایمنی زیستی با هدف آشنایی معلمان و مدیران با مفاهیم ایمنی زیستی و محصولات دستکاری شده ژنتیکی در وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.

نشست یک روزه علمی آموزشی تحت عنوان "ایمنی زیستی و محصولات دستکاری شده ژنتیکی" با حضور رابطین بین الملل حوزه های ستادی، معاونت ها، سازمان ها و دانشگاه های وابسته به وزارت آموزش و پرورش و نمایندگان مرکز جامعه المصطفی العالمیه و ستاد همکاری های حوزه علمیه و وزارت آموزش و پرورش و مجتمع های تطبیقی بین المللی دختران و پسران و چند تن از مدیران منتخب مناطق تهران برگزار شد.

این کارگاه با هدف ظرفیت سازی، توانمندسازی منابع انسانی و ارتقای آگاهی و اطلاع رسانی علمی و آموزشی با همکاری معاونت آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست و با حضور و سخنرانی داود حیات غیب، هماهنگ کننده ملی پروژه ایمنی زیستی و الکس اوسو بینی، نماینده سازمان ملل متحد و پورتفولیو پروژه های ایمنی زیستی برنامه محیط زیست ملل در محل سالن جلسات مجتمع تطبیقی بین المللی پسران تهران برگزار شد.

بابالو، قائم مقام وزیر آموزش و پرورش و رییس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور و دبیرکل کمیسیون ملی آیسسکو سخنرانی مبسوطی در خصوص ارزش های معنوی انقلاب اسلامی، رسالت عاشورا و اهمیت آموزش در محیط های آموزشی ارائه کرد و حیات غیب هماهنگ کننده ملی پروژه ایمنی زیستی با تشریح جزییات و اهمیت آگاهی از ایمنی زیستی و خطرات احتمالی محصولات دستکاری شده ژنتیکی به ابعاد علمی موضوع پرداخت و به پروتکل ها و قوانین موجود در راستای مبانی و اصول موضوع مزبور، و اهمیت آگاهی بخشی درراستای مفاهیم علمی بربنیان های محیط زیستی تاکید کرد.

بنا بر این گزارش، الکس اوسو بینی نماینده سازمان ملل متحد و پورتفولیو پروژه های ایمنی زیستی برنامه محیط زیست ملل متحد که مسئولیت توسعه و اجرای چارچوب های ملی ایمنی زیستی در حوزه این مدیریت و مدیریت اقدامات و حمایت های فنی از پروژه های ایمنی زیستی را بر عهده دارد به زبان انگلیسی مطالب علمی و آموزشی را به طور همزمان به دو زبان فارسی و انگلیسی بیان کرد.

گفتنی است، در این نشست نمایندگان سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور، دانشگاه تربیت دبیر فنی شهید رجایی، مشاور معاونت آموزش متوسطه، سازمان نهضت سواد آموزی و تنی چند از رابطین بین الملل با طرح سوالاتی به بحث و تبادل نظر در خصوص محتوای مفاهیم مطرح شده پرداختند.

1