25 فوریه 2024 - 06:28

نسخه ای برای احیای زاینده رود و گاوخونی

31 اکتبر 2015 - 13:50 dsfr.ir/9n717

نسخه ای برای احیای زاینده رود و گاوخونی
moe.gov.ir
وضعیت نامناسب زاینده رود

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که به اصفهان سفر کرده است از شناسایی کانون های تولید گرد و غبار در کشور خبر داد.

به گزارش همشهری؛ ابتکار در این خصوص گفت: اعتبارات لازم برای سرمایه گذاری در این کانون ها فراهم شده و بر اساس برنامه ریزی های قرار است ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ها، نهال های مورد نیاز برای مقابله با فرسایش خاک و حفظ محیط منابع آبی در این مناطق را در اختیار ادارات کل محیط زیست قرار دهند.

ابتکار با تأکید بر اینکه چرخه هیدرولوژیک حوضه زاینده رود به میزان قابل توجهی با حیات تالاب گاوخونی گره خورده است، تصریح کرد: تعیین دقیق حقابه زاینده رود و تالاب یکی از ابتکارات شیخ بهایی در طومار منتسب به او است؛ بدون شک تعادل بخشی یک اکوسیستم به میزان آب و وضعیت سفره های زیرزمینی، شرایط پوشش گیاهی و جانوری آن بستگی دارد اما زاینده رود سال هاست که با مشکلات عمده زیست محیطی از سرچشمه تا تالاب دست و پنجه نرم می کند.

ابتکار از تحقق حقابه گاوخونی تالاب در آینده نزدیک خبر داد و درباره اقدامات دولت در این زمینه گفت: دولت و سازمان محیط زیست بر جاری شدن دوباره آب در تالاب گاوخونی اصرار دارند و تصمیمات اخیر شورای عالی آب و هماهنگی های کارگروه های حوضه آبریز زاینده رود نشان می دهد که شرایط به سمت احیای تالاب گاوخونی در حال تغییر است. وی محدود شدن منابع آب و تغییرات غیرقابل اجتناب اقلیمی را از عوامل اصلی پیدایش معضلات زیست محیطی عنوان و اضافه کرد: در شرایط کنونی اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت قطعی است و تک تک آحاد جامعه باید در حد توان برای اصلاح الگوی آبیاری ها، کاهش برداشت از سفره های زیر زمینی و روان آب ها و افزایش بهره وری از طریق روش های مدیریت پایدار تلاش کنند.

1