دبیر کمیسیون کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر اتاق ایران تصریح کرد:

شتاب گرفتن قطار رقابت و سرمایه گذاری با بهبود فضای حاکم بر کسب و کار گردشگری

28 اکتبر 2015 - 15:00 dsfr.ir/zz35x

شتاب گرفتن قطار رقابت و سرمایه گذاری با بهبود فضای حاکم بر کسب و کار گردشگری
taninepasargad.ir
حضور گردشگران خارجی در ایران

تسهیل قوانین سرمایه گذاری با ارائه راهکارهای مالی و اعتباری موثر، کاهش بهره های بانکی، بهبود قوانین مربوط به واگذاری زمین ها و تغییر کاربری، کاهش مالیات و فراهم ساختن امنیت مالی برای سرمایه گذاران داخلی خصوصا سرمایه گذاران خارجی، از اولویت ها و پیش شرط های بهبود فضای کسب و کار است.

به گزارش بانک جهانی از وضعیت محیط کسب و کار ایران در سال 2015 میلادی، ایران با دو پله صعود در بین 180 کشور جهان، از رتبه 132 به 130 رسیده است. از دیدگاه بانک جهانی، محدودیت های ایران برای ارتقاء در این رتبه بندی جهانی به قوانین دست و پاگیر و غیرشفاف؛ وجود قوانین، بخشنامه ها و آئین نامه های همپوشان و متعارض؛ مراحل دشوار اخذ مجوز؛ پراکندگی سازمان ها و مؤسسات تعیین شده برای صدور مجوزها؛ زمان طولانی برای دریافت مجوزها؛ بازارهای مالی توسعه نیافته؛ دشواری تأمین مالی طرح‌ها؛ فقدان سازوکار هدایت سرمایه های سرگردان و پس اندازها به سوی طرح های تولیدی؛ حمایت ناکافی از سهام داران خرد؛ دشواری شرایط طرح دعاوی؛ عدم ساماندهی نظام جامع اطلاعاتی؛ عدم صلاحیت و فساد عوامل دادگاه، تأخیر در فرآیند تجدیدنظر و زمان طولانی اجرای حکم؛ و ... بر می گردد.

این گزارش آشکار می سازد که شرایط کسب و کار ایران در مقایسه با کشورهای منطقه چون بحرین، قطر، عربستان، کویت یا کشورهایی چون سنگاپور و مالزی که در رتبه بهتری از ایران قرار دارند و همه جز کشورهای در حال توسعه هستند، نامساعد تر است.

فضای حاکم بر اقتصاد و کسب و کار های کشور در کسب و کارهای دیگری چون گردشگری نیز صادق است. در گفتگو با دبیر کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر اتاق ایران، از وی در خصوص برخی مشکلات و راه حل های گردشگری کشور پرسیدیم.

شیرین کلام، دبیر کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر اتاق ایران، بر بهبود فضای کسب و کار گردشگری ایران خصوصا در دوران رکود و پساتحریم تاکید و بیان کرد: با توجه به وضعیت تولید و مشکلات موجود در صنعت، گردشگری می تواند به عنوان جایگزین مناسبی برای صادرات نامرئی مطرح باشد.

وی اضافه کرد: خصوصا در فضای پساتحریم کنونی و رقابت کشورهای خارجی در تصاحب بازار اقتصادی کشور، دولت و بخش خصوصی می توانند با همکاری با یکدیگر از مزایای مادی و غیرمادی گردشگری بیش از گذشته برخوردار شوند.

وی در ادامه گفت: کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر اتاق ایران، به عنوان بانی و پایه گذار فعالیت های منسجم بخش خصوصی وارد میدان شده است و تلاش می کند تا با یاری بخش خصوصی، اصل 144 را به معنای واقعی محقق سازد. اما متاسفانه وجود برخی از مشکلات و موانع قانونی می تواند حرکت در مسیر این فرآیند را دشوار سازد.

شیرین کلام افزود: شتاب گرفتن قطار رقابت و سرمایه گذاری، جز با بهبود فضای کسب و کار گردشگری محقق نخواهد شد. تسهیل قوانین سرمایه گذاری با ارائه راهکارهای مالی و اعتباری کاراتر، کاهش بهره های بانکی، بهبود قوانین مربوط به واگذاری زمین ها و تغییر کاربری، کاهش مالیات و فراهم ساختن امنیت مالی برای سرمایه گذاران داخلی خصوصا سرمایه گذاران خارجی، از اولویت ها و پیش شرط های بهبود فضای کسب و کار است.

وی تصریح کرد: دولت باید اعتماد خود به کسب و کارهای کوچک گردشگری که در حقیقت گردانندگان اصلی این صنعت هستند، افزایش دهد و فرآیندهای اتخاذ مجوز را که هم اکنون به بیش از 120 نهاد وابسته اند، تقلیل داده و تسهیل کنند.

دبیر کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر اتاق ایران در بیان اقدامات و راه حل های بهبود فضای کسب و کار گردشگری کشور اظهار کرد: اتاق ایران با همکاری اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی با ارائه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار کشور و اعطای آن به بخش اجرایی کشور، تلاش کرده است تا به گونه ای مشخص تر مشکلات پیش روی فضای کسب و کار را مورد خطاب قرار دهد.

وی همچنین گفت: کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر اتاق ایران، به عنوان بزرگ ترین پارلمان بخش خصوصی، با ورود به برنامه ششم توسعه، با تدوین دو ماده 50 و 51 در راستای توسعه گردشگری کشور از هیچ کمکی به سمن ها، تشکل ها و سازمان های گردشگری در راستای انسجام اقدامات و پیشبرد اهداف چشم اندازهای گردشگری دریغ نمی کند.

شیرین کلام با اشاره به آغاز دوره جدید کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر اتاق ایران، با دعوت از تمام فعالین گردشگری بر اهمیت همفکری و هم افزایی در حوزه گردشگری تاکید کرده و گفت: این کمیسیون تمام تلاش خود را برای اعلام نتایج این گونه همفکری ها در مبادی دولتی و قانونی خواهد کرد.

دیدگاه ها

  • افشين صفا 1 نوامبر 2015 - 14:13

    موفق باشيد

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
11 + 1 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1