زمینه برای مشارکت ژاپن در اجرای طرح های محیط زیست دریایی مهیاست

28 اکتبر 2015 - 10:40 dsfr.ir/9z329

حسن روحانی هنگام دریافت استوارنامه «هیرویاسو کوبایاشی» سفیر جدید ژاپن در تهران

رییس جمهوری با اشاره علاقه مندی ژاپن برای سرمایه گذاری و مشارکت در عرصه های سلامت و محیط زیست در ایران، اظهار داشت: اکنون بستر و فضای مناسب برای حضور و مشارکت ژاپن در زمینه های مختلف از جمله محیط زیست دریایی، گسترش خطوط آهن و تأسیسات بندری و برقی کردن راه آهن کاملا مهیاست.

رییس جمهور با اشاره به پیوندهای عمیق تاریخی میان تهران-توکیو تصریح کرد: روابط ایران و ژاپن پیوسته رو به گسترش و تعمیق بوده و تهران از گسترش بیش از پیش این روابط در عرصه های مورد علاقه، استقبال می کند.

دکتر حسن روحانی هنگام دریافت استوارنامه «هیرویاسو کوبایاشی» سفیر جدید ژاپن در تهران، به مذاکرات خود با نخست وزیر ژاپن در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشاره کرد و گفت: اراده سیاسی در دو کشور برای گسترش و تعمیق روابط دو جانبه، مشهود است.

رییس جمهوری با اشاره علاقه مندی ژاپن برای سرمایه گذاری و مشارکت در عرصه های سلامت و محیط زیست در ایران، اظهار داشت: اکنون بستر و فضای مناسب برای حضور و مشارکت ژاپن در زمینه های مختلف از جمله محیط زیست دریایی، گسترش خطوط آهن و تأسیسات بندری و برقی کردن راه آهن کاملا مهیاست.

"هیرویاسو کوبایاشی" سفیر جدید ژاپن نیز در این دیدار پس از تقدیم استوارنامه خود و بیان اینکه امپراطور ژاپن خواهان گسترش روابط دوستانه با ایران است، گفت: ایران و ژاپن در تاریخ دیرینه دوستی ها و همکاری های خود روابط تنگاتنگی را بر پایه منافع متقابل پایه ریزی کردند و مصمم هستم در دوران مأموریتم این روابط هر چه بیشتر مستحکم شود.

وی با تبریک حصول توافق هسته ای، اظهار داشت: امیدوارم بر پایه این توافق شکوفایی روابط دو کشور را پیش رو داشته باشیم. ژاپن بخش دولتی و خصوصی خود را برای مشارکت و همکاری با ایران در عرصه های اقتصادی بسیج خواهد کرد چرا که ایران کشوری بزرگ و مؤثر در منطقه است.

1