27 نوامبر 2023 - 07:26
آبرویی که از سد گتوند رفت

راهکار نهایی تیم تحقیقات علاج یابی سد گتوند مورد قبول استانداری نیست

27 اکتبر 2015 - 10:10 dsfr.ir/hq2pj

راهکار نهایی تیم تحقیقات علاج یابی سد گتوند مورد قبول استانداری نیست
اقتصاد نیوز
سد گتوند

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت: راهکار نهایی تیم تحقیقات علاج یابی سد گتوند مورد قبول استانداری نیست.

به گزارش ایسنا؛ هاشم بالدی در خصوص نتیجه مطالعات علاج یابی سد گتوند و راهکارهای پیشنهادی مؤسسه آب دانشگاه تهران، اظهار کرد: گزینه های پیشنهادی علاج یابی سد گتوند، انتخاب بین بد و بدتر است.

وی ادامه داد: نخستین بازدید ما در مدیریت بحران استان، بازدید از سد گتوند بود؛ نشست های بسیاری با معاونت های اجرایی و فنی سد برگزار کردیم و توانستیم مسأله شوری آب کارون توسط سد گتوند را تا حدودی اثبات کنیم و آقایان آن را بپذیرند. مکاتبات بسیاری در خصوص سد گتوند انجام شد و در گزارشات خود اعلام کردیم که سد گتوند بمبی است که در آینده به بحران آب منجر می شود و به همین جهت باید مطالعات درباره آن، انجام و نقد و بررسی شود؛ پس از آن مطالعات علاج یابی سد گتوند آغاز شد.

بالدی با بیان این که در سال 93 نخستین جلسه چاره اندیشی در خصوص سد گتوند در وزارت نیرو برگزار شد، ادامه داد: در کارگروه تخصصی سازمان مدیریت بحران کشور مصوب شد که باید درباره سد گتوند مطالعاتی انجام شود؛ در ابتدا قرار بود که سازمان مدیریت بحران یا وزارت کشور و استانداری خوزستان متولی انجام تحقیقات سد گتوند شوند اما این اتفاق حاصل نشد و پروسه مطالعات سد گتوند وارد یک پیچ و خم شد. پس از آن تصمیم گرفته شد که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعتبارات مطالعات سد گتوند را تأمین و وزارت نیرو کارفرمای انجام این تحقیقات باشد و با هماهنگی مؤسسه آب دانشگاه تهران تیم تحقیقات سد گتوند انتخاب شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان با بیان این که برای ما انتخاب مشاور پروژه علاج یابی سد گتوند مهم بود، گفت: ما به شرطی انجام مطالعات علاج یابی سد گتوند را پذیرفتیم که اساتید شاخص دانشگاه شهید چمران اهواز که در مسایل آب صاحب نظر هستند، در تیم تحقیقات سد گتوند، عضو و نمایندگانی از اداره کل محیط زیست استان و سازمان محیط زیست کشور، سازمان جهاد کشاورزی استان و وزارت کشاورزی و نمایندگان استانداری در مطالعات سد گتوند حضور داشته باشند.

بالدی اظهار کرد: شاخص های بسیاری از سوی مدیریت بحران استانداری درباره نحوه انجام مطالعات پروژه علاج یابی سد گتوند تعیین شد که مسایل اجتماعی، مدیریت بحران و امنیت از جمله آن است. حدود 60 شاخص در این خصوص، تعریف و به تیم مطالعات علاج یابی سد گتوند ارایه شد. استان راهکارهای پیشنهادی خود را به تیم مطالعات این پروژه ارایه کرده بود. در ابتدا 60 راهکار پیشنهادی برای علاج یابی سد گتوند در تیم تحقیقاتی آن مورد بررسی قرار گرفت و پس از غربالگری تنها چهار تا پنج راهکار باقی ماند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان ادامه داد: راهکارهای نهایی شامل انتقال آب مخزن سد به خلیج فارس، ایجاد حوضچه تبخیری در 35 کیلومتری سد گتوند، مدیریت مخزن و bypass یا همان دور زدن سد بود. انتقال آب مخزن به یک حوضچه تبخیری گزینه نخست مؤسسه آب دانشگاه تهران و مورد تأیید تیم مطالعاتی بود اما پس از رایزنی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی و عدم امکان تأمین اعتبار آن، گزینه مدیریت مخزن به عنوان راهکار نهایی علاج یابی سد گتوند، انتخاب و اعلام شد. اعلام این گزینه با اعتراض شدید از سوی استانداری خوزستان مواجه شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان افزود: استانداری با استعلام از کارشناسان صاحب نظر اعلام کرده که علاوه بر مدیریت مخزن سد، انتقال شورآبه به نزدیکی سد گتوند لازم است و همچنین برای جبران شوری آب کارون متأثر از مدیریت مخزن سد گتوند، باید سامان دهی و مدیریت پساب های پایین دست سد تا مصب رودخانه کارون در پروژه علاج یابی در نظر گرفته و پروژه طی برنامه زمان بندی شده سالانه با تأمین کامل اعتبارات تصویب شود.

بالدی خاطرنشان کرد: به مدیر تیم تحقیقات پروژه علاج یابی سد گتوند اعلام شد که مطالعات علاج یابی همانند مطالعات خود سد گتوند نباشد که اکنون به یک بلا تبدیل شده و متأسفانه آبروی آن مطالعات از بین رفته است. البته تیم تحقیقات برای حفظ اعتبار و آبروی علمی خود تلاش می کند که بهترین گزینه را برای علاج یابی معضل سد گتوند ارایه کند اما به نظر می رسد تنها مدیریت مخزن سد به عنوان گزینه نهایی، بدون انتقال شورآبه های مخزن و سامان دهی پساب های کامل رودخانه کارون اعم از پساب های صنعتی، کشاورزی و فاضلاب شهری، کارساز نیست.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان یادآور شد: تیم مطالعات در سفر به خوزستان مکان مورد نظر برای ایجاد حوضچه را نیز تعیین کردند که محلی در 35 کیلومتری سد گتوند و در نزدیکی روستای بتوند از توابع شهرستان مسجدسلیمان بود.

1