10 ژوئن 2024 - 13:13

تمام ایرلاین ها به شرکت فرودگاه ها بدهکار هستند

26 اکتبر 2015 - 15:20 dsfr.ir/i65io

ایرلاین های داخلی

تمام ایرلاین ها به شرکت فرودگاه ها بدهکار هستند اما میزان بدهی برخی ایرلاین ها کم است اما ایرلاین بدون بدهکار به شرکت فرودگاه ها نداریم.

به گزارش ایرنا؛ معاون برنامه ریزی و نظارت شرکت فرودگاه های کشور با بیان اینکه تمام ایرلاین ها به شرکت فرودگاه ها بدهی دارند، گفت: هیچ محدودیتی برای پروازهای برنامه ای شرکت های هواپیمایی در فرودگاه ها ایجاد نمی شود اما در صدور مجوز برای انجام پروازهای فوق العاده توسط برخی شرکت های هواپیمایی سختگیری های بیشتری توسط سازمان هواپیمایی کشوری می شود.

غلامحسین باقریان درباره روند پرداخت بدهی ایرلاین ها به شرکت فرودگاه های کشور بابت استفاده از خدمات فرودگاهی به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: پیگیری های لازم برای وصول مطالبات شرکت فرودگاه های کشور از شرکت های هواپیمایی ادامه دارد که این پیگیری ها تشدید شده است.

وی با بیان اینکه پرداخت بدهی ایرلاین ها به شرکت فرودگاه ها روند کندی دارد، درباره نحوه ارائه خدمات فرودگاه ها به ایرلاین های بدهکار افزود: شرکت فرودگاه ها هیچ خدماتی به ایرلاین ها را به دلیل بدهی محدود نکرده است فقط در خصوص ارائه مجوز برای انجام پروازهای فوق العاده برای برخی ایرلاین ها توسط سازمان هواپیمایی کشوری سخت گیری های بیشتری صورت می گیرد و به راحتی برای برخی ایرلاین ها مجوز پروازهای فوق العاده صادر نمی شود.

باقریان میزان بدهی ایرلاین ها به شرکت فرودگاه های کشور بابت خدمات فرودگاهی را حدود 600 میلیارد تومان اعلام کرد افزود: تمام ایرلاین ها به شرکت فرودگاه ها بدهی دارند اما میزان بدهی برخی ایرلاین ها کم است اما ایرلاین بدون بدهکار به شرکت فرودگاه ها نداریم.

عضو هیأت مدیره شرکت فرودگاه های کشور گفت: ایرلاین ها برای پرداخت بدهی های جاری خود از زمان دریافت صورت حساب تا زمان پرداخت حدود 45 روز تا 2 ماه فرصت دارند؛ همچنین درباره بدهی 600 میلیارد تومانی معوق نیز توافقی حدود 3 ماه گذشته صورت گرفته تا این بدهی ها به صورت ماهانه و به صورت منظم پرداخت و در نهایت تا بهمن ماه این بدهی های معوق تسویه شود اما با توجه به روند کند پرداخت بدهی ها بعید است تا زمان تعیین شده بدهی ها تسویه شود.

1