1 مارس 2024 - 11:32

50 درصد آب در کشاورزی هدر می رود

26 اکتبر 2015 - 09:00 dsfr.ir/8u38n

50 درصد آب در کشاورزی هدر می رود
wikimedia.org
نمونه ای از آبیاری غرقابی

مهدی قربانی دبیر اولین همایش ملی «جامعه، منابع طبیعی، آب و محیط زیست» گفت: آمارها حکایت از مصرف 90 درصدی آب در بخش کشاورزی دارد، اما نزدیک به 50 درصد این مقدار در کشاورزی هدر می رود.

مدیر کارگروه «جامعه شناسی محیط زیست» انجمن جامعه شناسی در نشست خبری اولین همایش ملی «جامعه، منابع طبیعی، آب و محیط زیست» با بیان این مطلب که در این همایش دیدگاه تمام ذینفعان در نظر گرفته شده است، افزود: ما در این همایش سعی کرده ایم تمام دست اندرکاران را گرد آورده تا صدای هم را بشنوند و تعاملی میان آن ها شکل بگیرد.

وی در همین رابطه از حضور سازمان های مردم نهاد و انجمن صنفی مرتع داران در کنار مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست، جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور، دفتر یونسکو، وزارت نیرو، شهرداری و سایر ارگان های مرتبط در این همایش دو روزه خبر داد و اظهار کرد: این همایش برای ما نقطه آغاز یک حرکت است و ما قصد داریم با استمرار آن و تولید محتوا، گام های عملی برای بهبود وضع محیط زیست برداریم.

قربانی رویکرد مشارکتی را تنها رویه مقبول در حوزه محیط زیست دانست و خاطرنشان کرد: خوشبختانه رویه سازمان های دولتی متولی محیط زیست نیز طی 10 سال گذشته با تغییر چشمگیری روبرو و مشارکت مردم محلی نیز به عنوان یک اصل شناخته شده است.

رئیس انجمن جامعه شناسی ایران نیز در این نشست خبری گفت: این همایش اهداف مختلفی را دنبال می کند که یکی از آنها تولید دانش است. از 358 نویسنده نزدیک به 155 مقاله علمی-پژوهشی به آدرس دبیرخانه همایش ارسال شده که ما 100 مقاله برگزیده را در سه مجلد منتشر خواهیم کرد.

محمدامین قانعی راد تصریح کرد: ما فراتر از تولید دانش در این همایش همگرایی را در این همایش دنبال می کنیم که این امر با مشارکت نهادها و سازمان های مختلف در همایش محقق می شود. فعال کردن جامعه مدنی از دیگر دستاوردهای مورد انتظار ماست به این ترتیب که میان انجمن ها و نهادهای علمی ارتباط بیشتری برقرار شود.

وی از حضور اندک سازمان های مردم نهاد حوزه محیط زیست در بخش مقالات و تولید دانش این همایش انتقاد کرد و گفت: متاسفانه سایت های مرتبط با مقوله محیط زیست توجه اندکی به این همایش نشان داده است که همین امر نشان دهنده ضرورت ارتباط بدنه جامعه علمی علوم اجتماعی با فعالان و دوستداران محیط زیست است.

اولین همایش ملی «جامعه، منابع طبیعی و محیط زیست» چهارم و پنجم آبان ماه در محل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می شود.

1