16 سپتامبر 2019 - 14:34

فرمان رییس جمهور آذربایجان برای تاسیس شورای هماهنگی حمل و نقل

25 اکتبر 2015 - 15:30 dsfr.ir/982uj

فرمان رییس جمهور آذربایجان برای تاسیس شورای هماهنگی حمل و نقل
خبرگزاری مهر
ایران و آذرباییجان به دنبال توسعه حمل و نقل ریلی

رییس جمهور آذربایجان فرمان تاسیس شورای هماهنگی حمل و نقل ترانزیتی را صادر کرد.

رییس جمهور آذربایجان با این فرمان شاهین مصطفی اُف وزیر اقتصاد و صنعت و رئیس آذری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آذربایجان را به ریاست شورای هماهنگی حمل و نقل ترانزیتی کشور منصوب کرد.

با توجه به اقدامات و تلاش های دولت آذربایجان در زمینه راه اندازی خط ریلی «باکو تفلیس فارس» و نیز دالان حمل و نقل «شمال جنوب-آستارا-رشت» تاسیس و فعالیت شورای هماهنگی حمل و نقل ترانزیتی تصمیم مهم جهت توسعه بخش حمل و نقل در کشور به شمار می رود.

بر اساس این فرمان، هدف از تاسیس شورای مذکور، اجرای سیاست واحد تعویق ناپذیر و تعیین تعرفه شفاف در زمینه حمل و نقل ترانزیتی از طریق خطوط آهن، بنادر و ترمینال های دریای آذربایجان، به کارگیری تسهیلات گمرکی و حمل و نقل و نیز تامین هماهنگی های لازم میان نهادهای فعال در این حوزه است.

طبق فرمان رییس جمهور آذربایجان، هم چنین اجرای سیاست پنجره واحد در حمل و نقل ترانزیتی از طریق خطوط راه آهن، بنادر و ترمینال های دریایی نیز به شورای هماهنگی حمل و نقل ترانزیتی واگذار شده است.

وزارت اقتصاد و صنعت موظف شد ظرف دو ماه آینده تعرفه حمل و نقل ترانزیتی کالاها از طریق خطوط ریلی، بنادر و ترمینال های دریایی، استفاده از خدمات تاسیسات ترانزیتی کشور و نیز به کارگیری امتیازات در تعیین تعرفه ها را تدوین و به رییس جمهور آذربایجان ارایه کند.

بر اساس این فرمان، سازماندهی فعالیت جاری شورای هماهنگی حمل و نقل ترانزیتی بر عهده دبیرخانه شورای تعرفه آذربایجان است. شورای هماهنگی حمل و نقل ترانزیتی موظف است درباره اقدامات اجرایی در زمینه حمل و نقل ترانزیتی از طریق خطوط ریلی، بنادر و ترمینال های دریایی سالانه دو بار گزارش به رییس جمهور آذربایجان ارایه کند.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
2 + 3 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1