1 مارس 2024 - 10:37

گردشگران اروپایی هم سیاه به تن کردند

25 اکتبر 2015 - 13:10 dsfr.ir/la12q

گردشگران اروپایی هم سیاه به تن کردند
فروغ بهمن پور
گردشگران اروپایی در حال بازدید از بازار تهران در روز عاشورا

گردشگران اروپایی به احترام «عاشورا» لباس سیاه بر تن کردند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، گردشگران اروپایی که روز عاشورا به بازار تهران رفتند تا عزاداری ایرانی ها را در ایام محرم ببینند، به احترام مردم ایران و عزاداران لباس سیاه بر تن کردند.

روز گذشته (شنبه 2 آبان) در حالی که مردم عزادار طبق رسم در روز عاشورا در بازار تهران به عزاداری مشغول بودند، تعدادی از گردشگران اروپایی با پوشیدن لباس سیاه و حضور در بازار تهران از این مراسم دیدن کردند.

1