29 فوریه 2020 - 04:53
تا پایان امسال؛

فهرست موقت میراث ایران در یونسکو به 150 عنوان می رسد

22 اکتبر 2015 - 08:00 dsfr.ir/hh6n9

فهرست موقت میراث ایران در یونسکو به 150 عنوان می رسد
درگزآنلاین
محوطه باستانی بندیان درگز یکی از آثار تاریخی ایران در فهرست موقت یونسکو

مدیرکل ثبت آثار تاریخی از به روز شدن فهرست موقت میراث طبیعی و تاریخی ایران در یونسکو با 150 عنوان خبر داد و گفت: تا پایان سال این فهرست که اکنون بیش از 40 عنوان در آن ثبت شده، نهایی می شود.

فرهاد نظری با اشاره به اینکه مدتهاست فهرست موقت میراث ایران در یونسکو به روز نشده گفت: از این 150 عنوان میراث طبیعی و تاریخی برخی از عناوین دوباره باید در کمیته ثبت، بررسی شوند. اکنون بیش از 40 عنوان میراث تاریخی و طبیعی در فهرست انتظار قرار دارند.

وی گفت: از آنجا که فهرست موقت میراث طبیعی و تاریخی در یونسکو یکی است، می توان سالی دو پرونده را در فهرست طبیعی و تاریخی ثبت جهانی کرد. چون هر دو بر اساس یک کنوانسیون محقق شده و در یک اجلاس بررسی می شوند. اما گروه کارشناسان ایکوموس در یونسکو میراث تاریخی و کارشناسان IUCN نیز میراث طبیعی کشورها را مورد بررسی قرار می دهند و نظر هر دو گروه داوری می شود.

نظری ادامه داد: درباره میراث ناملموس نیز فهرستی وجود دارد که مانند فهرست موقت است اما شرایط آن با شرایط فهرست میراث موقت تاریخی و طبیعی یونسکو تفاوت دارد. به این معنی که باید هر اثر تاریخی و طبیعی که می خواهیم ثبت کنیم، نام نویسی کرده پرونده کاملی از آن را ارائه داده باشیم. در حالی که در فهرست میراث موقت ملموس می بایست اول فهرست را انتخاب کرد  و به تدریج آن را کامل کنیم. ممکن است پرونده میراث ملموس از 3 صفحه تا هزاران صفحه باشد. محدودیتی نیست. اما در فهرست میراث ناملموس محدودیت در تدوین پرونده ها وجود دارد.

مدیرکل ثبت آثار تاریخی کشور گفت: در حوزه میراث ناملموس، آیین های یلدا، چوگان و نی انبان به صورت چند ملیتی و مشترک با کشورهای دیگر ثبت جهانی می شوند. در فهرست میراث ملموس نیز تعدادی پرونده وجود دارد که زنجیره وار چند اثر تاریخی را در بر می گیرد به این ترتیب می توان گفت که چند بنای تاریخی را به صورت همزمان ثبت جهانی می کنیم مانند باغ های ایرانی که همزمان در یک پرونده 9 باغ ایرانی ثبت شد. آرامگاه های معاصر مفاخر ایران یکی از این پرونده هاست که شامل آرامگاه بوعلی، فردوسی، عطار و ... می شود. خانه ایرانی (خانه هایی که بیانگر نقطه عطف و یا خلاقیتی باشند) کاروانسراها، آب انبارها، برج مقبره ها، پل های تاریخی ایران، حمام ایرانی و ... جزو پرونده هایی هستند که همزمان در یک پرونده ثبت می شوند اما در برگیرنده چندین اثر تاریخی هستند.

وی تصریح کرد: فهرست میراث موقت تاریخی و طبیعی ایران در یونسکو در حال تکمیل است و این فهرست را باید یکباره به یونسکو بفرستیم نمی توان چند عنوان پرونده را آماده کرد و در چند مرحله آن را به یونسکو فرستاد.

نظری همچنین درباره ثبت میراث ایران در فهرست آیسسکو یا سازمان اسلامی، آموزشی، علمی و فرهنگی نیز گفت: هنوز به این موضوع ورود پیدا نکرده ایم.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
3 + 6 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1