10 ژوئن 2024 - 13:17
قلب ها باید برای میراث فرهنگی بتپد

میراث فرهنگی، ثروت هر ایرانی

21 اکتبر 2015 - 09:40 dsfr.ir/lf38e

میراث فرهنگی، ثروت هر ایرانی
میثم رودکی
معبد آناهیتا در مجموعه جهانی تخت سلیمان

برای اینکه همه شهروندان را برای تمیز نگه داشتن شهر بسیج کنیم شعاری ساختیم که با باور و ذهن مردمان شهر ارتباط بر قرار کرد. گفتیم "شهر ما، خانه ما" و به فرهنگ سازی کوشیدیم این باور را جا بیندازیم که به واقع نیز شهر ما، خانه ماست و همان طور که برای تمیزی و زیبایی و عمران و آبادی و سلامت خانه خود می کوشیم باید نسبت به این امور در شهر خود هم اهتمام داشته باشیم.

درست هم همین بود و هست و خواهد بود چه اگر شهروندان خود برای تمیزی و زیبایی شهر دست یاری نرسانند نه از یک شهرداری که از صد شهرداری هم کاری که باید ساخته نیست. پس مردم را باید به میدان آورد، آن وقت همه چیز درست خواهد شد. این تجربه موفق را در دیگر حوزه ها باید فرهنگ سازی و ترویج کنیم و به یاد مردم بیاوریم تا خود آن ها نیایند و نخواهند سرمایه هاشان چندان که باید حفظ نخواهد شد چه هر سازمانی اگر با همه ظرفیت خود هم بیاید باز کار بر زمین مانده خواهد داشت مخصوصا در سازمان عریض و پر مسئولیتی چون سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که هر حوزه اش به اندازه یک وزارتخانه کار دارد.

در این حوزه هم باید گفت: "میراث فرهنگی، ثروت هر ایرانی". باید گفت: "آثار باستانی، هویت من است". باید گفت ... باید گفت و باور کرد و پای کار حفاظت از این میراث جاودان آمد. نه فقط فردی بلکه جمعی و سازمانی هم باید آمد تا کارها به سامان آید چنانکه پیک فرخنده فال خبر چنین برایمان حکایت می کند: بانک کشاورزی در راستای مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی خود از برنامه پاکسازی و احیای دومین اثر طبیعی ملی کشور (چشمه های باداب سورت) حمایت کرد.

برنامه پاکسازی و احیای این میراث ملی و جاذبه طبیعی نادر که در معرض خطر نابودی قرار دارد 24 مهرماه با حمایت بانک کشاورزی و به همت کمپین "قلب من برای میراثمان می تپد" به اجرا درآمد و طی آن قریب به 70 نفر از ایرانیان علاقه مند نسبت به پاکسازی، احیا و بهینه سازی محیط چشمه ها و حوضچه های رنگین باداب سورت اقدام کردند. این خبر خوبی است که باید پس از این فراوان بخوانیم و بشنویم که سازمان ها و نهادها و مردم نیک اندیش کشورمان نسبت به حفظ میراث خود بیش از گذشته احساس مسئولیت می کنند. بخوانیم دیگر بانک ها نیز از این اقدام خوب بانک کشاورزی الگو گرفته و برای احیای اثری از آثار کهن اقدام کرده اند و دیگران هم به عنوان یک "سنت حسنه" پای کار آمده اند.

ادامه خبر خود حاوی خبرهای امیدبخش دیگری نیز هست؛ نصب تابلوهای تفسیری، آموزشی و تحذیری و رونمایی از آن ها توسط جامعه محلی، ایجاد مسیر سنگچین برای تردد استاندارد گردشگران، پاکسازی حوضچه ها و محیط اطراف و لایروبی آبراهه ها برای احیای حوضچه ها از جمله اقداماتی بود که توسط این گروه انجام پذیرفت. بله نیک اندیشان، نیک تدبیری هم کرده اند و کار را فراتر از یک اقدام مقطعی، به عنوان برنامه ای مهندسی شده و هدفمند انجام داده اند. و چقدر خوب است بر اساس شعار "میراث فرهنگی، سرمایه ملی" این نگاه را نهادینه کنیم تا همگان نسبت به مسئله توجه ویژه داشته باشند تا نتیجه ویژه هم بگیریم.

1