21 فوریه 2024 - 14:59
با توافق ایران و عربستان؛

گلابگیری قمصر کاشان و آیین شست و شوی خانه کعبه ثبت جهانی می شود

20 اکتبر 2015 - 12:50 dsfr.ir/9i05b

گلابگیری قمصر کاشان و آیین شست و شوی خانه کعبه ثبت جهانی می شود
امین برنجکار
برداشت گل محمدی دیم و گلاب گیری لایزنگان استان فارس

مدیرکل ثبت آثار تاریخی و فرهنگی گفت: با موافقت دو کشور ایران و عربستان پرونده ای به نام «مراسم گلابگیری قمصر کاشان و آیین شست و شوی خانه کعبه» تدوین و در فهرست میراث ناملموس جهانی ثبت می شود.

فرهاد نظری مدیرکل ثبت آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفت: گلابگیری قمصر کاشان و آیین شست و شوی خانه کعبه یکی از پرونده های منحصر به فرد مربوط به حوزه میراث ناملموس است که نیمی از این آیین در ایران و نیمی دیگر از آن در عربستان برگزار می شود.

وی ادامه داد: این پرونده به صورت مشترک باید با همکاری ایران و عربستان تهیه شود و سازمان جهانی یونسکو هم از این نوع همکاری ها استقبال می کند بنابراین باید هر دو کشور در یک همکاری مشترک این پرونده را تهیه کنند. سازمان جهانی یونسکو یک سازمان فرهنگی است که در روابط بین کشورها دخالتی نمی کند.

نظری گفت: پیشنهاد تهیه این پرونده به نمایندگان عربستانی انتقال داده می شود چون باید مورد موافقت دو کشور ایران و عربستان قرار گیرد.

هر ساله در شهرستان قمصر کاشان ضمن برگزاری مراسم سنتی گلابگیری، مراسم ویژه ای نیز برای تهیه گلاب ناب ویژه شست و شوی خانه کعبه برگزار می شود. این گلاب به عربستان ارسال شده و هر سال در روز 24 رجب حدود 40 لیتر از این میزان گلاب در روز نخست ماه شعبان المعظم و 40 لیتر آن در ماه ذی الحجه برای شستشوی خانه خدا استفاده می شود.

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری مهر » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1