22 ژوئیه 2024 - 14:02
رییس جامعه تورگردانان ایران:

هدف از نامه اعتراضی، تخریب شخص خاصی نبود

19 اکتبر 2015 - 18:10 dsfr.ir/dv4w7

هدف از نامه اعتراضی، تخریب شخص خاصی نبود
امین خسروشاهی
رییس و معاون سازمان میراث فرهنگی در کنفرانس خبری

رییس جامعه تورگردانان ایران با بیان این که نامه تشکل های خصوصی گردشگری در اعتراض به برخی سیاست ها و تصمیم گیری های سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، بحثی "شخصی" نبوده است، تاکید کرد: تشکل های خصوصی که از رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بازنگری در برخی سیاست های گردشگری را درخواست کرده اند، اصلا قصد ندارند در مقابل معاونت گردشگری قرار گیرند و شخص خاصی را تخریب کنند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا؛ ابراهیم پورفرج اظهار کرد: من و همکارانم و به طور کلی بخش خصوصی با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و به ویژه آقای سلطانی فر هیچ مشکلی نداریم، او رییس سازمانی است که باید چندین کار را همزمان انجام دهد و مسؤولیت کلانی دارد که البته به بخش گردشگری هم توجه نشان می دهد، اما همه حرف ما از کل این سازمان با معاونت گردشگری است، چراکه مستقیما با این بخش ارتباط داریم.

او با اشاره به نامه ای که بدون اطلاع و هماهنگی تشکل های امضاءکننده منتشر شده، افزود: بخش خصوصی هیچ مشکلی با شخص خاصی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ندارد. آقای رحمانی موحد نیز دوست ما است، مساله وجود ناراحتی از شخص خاصی نبوده، چرا که ما به همه مسؤولان سازمان احترام می گذاریم، اما شرایط کشور به گونه ای است که باید توجه بیشتری به برخی مسائل نشان داده شود.

این تورگردان سپس درباره شرایط مورد اشاره، توضیح داد: تعداد گروه های گردشگری زیاد شده و معاونت گردشگری باید مانند وزارت امور خارجه تلاشش را دو برابر کند تا از فرصت پیش آمده به خوبی بهره برداری شود. باید به زیرساخت ها توجه نشان داد و مشکل حمل و نقل و تردد گردشگران را حل کرد و کیفیت خدمات را در ایران ارتقا داد، اما در چنین شرایطی معاونت گردشگری دنبال موضوعی است که الان وقت آن نشده است.

او با تاکید بر این که نباید روی مساله ای که اکنون ضرورت و اولویت ندارد متمرکز شویم، اظهار کرد: دامن زدن به چنین مسائل حساسیت زایی که انرژی بخش خصوصی را می گیرد، کار درستی نیست.

پورفرج ادامه داد: بعد از آمدن آقای روحانی، صنعت گردشگری رونق گرفت؛ شرایط خاورمیانه نیز باعث شد این رونق بیشتر شود، حال در چنین شرایطی و به ویژه برای دوران پساتحریم، معاونت گردشگری نباید برنامه ریزی داشته باشد تا بهره برداری از این فرصت به درستی صورت گیرد؟ آیا طرح ایجاد تشکل دولتی همان برنامه ای است که این معاونت برای دوران پس از تحریم دارد؟ باید فکر کنیم وقتی تعداد گردشگران در حال افزایش است چه کار کنیم که به مشکل برنخوریم.

وی سپس با بیان این نکته که پیشنهاد تشکیل انجمن دولتی با اندیشه و تفکر دولت تدبیر و امید همخوانی ندارد، گفت: تصور ما این است آن هایی که چنین پیشنهادهایی را مطرح کرده اند، اهل تدبیر و امید نیستند. البته موکدا می گویم، منظور ما شخص آقای رحمانی موحد نیست، بلکه اندیشه جاری شده است که به دوران پساتحریم توجهی ندارد. ما نمی خواهیم در مقابل معاونت گردشگری قرار گیریم و اصلا قصد ایستادن در برابر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و تخریب آن و یا شخص خاصی را نداریم، بلکه می خواهیم با یک منطق و روش درست در کنار هم قرار گیریم تا بازوی این سازمان برای پیشرفت و توسعه باشیم.

او تاکید کرد: در وضع موجود تفکر حاکم در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باید بر پیشرفت صنعت گردشگری و بهره برداری اصولی و درست از افزایش تقاضاها برای سفر به ایران متمرکز شود، نه روی دولتی کردن بخش خصوصی.

رییس جامعه تورگردانان گفت: پیشنهاد تشکیل انجمن حرفه ای زیر نظر دولت که در زمان نامناسبی مطرح شده در بخش خصوصی تنشی را ایجاد کرده که قطعا مانع پیشرفت خواهد شد. هر تصمیمی که معاونت گردشگری برای این صنعت می گیرد، پیش از ابلاغ باید با بخش خصوصی در میان گذاشته شود، چرا که آن ها با توجه به سابقه کاری که دارند، مسائلی را می دانند که ممکن است دیگران ندانند و یا حتی برعکس آن. ما معتقدیم؛ زمانی موفقیت حاصل می شود که این مسائل را با یکدیگر در میان بگذاریم.

او یادآور شد: هر گونه تصمیمی باید با گفت و گو و مشورت گرفته شود تا موضوعاتی که مانع پیشرفت هستند کنار گذاشته شوند و از آنچه باعث پیشرفت می شود کمال بهره برداری صورت گیرد. باید موقعیت موجود را مدیریت کنیم تا صنعت گردشگری با کمترین مشکل پیش رود.

پورفرج بار دیگر تاکید کرد: بخش خصوصی متعهد است که اصلا مقابل یکدیگر و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قرار نگیرد، بلکه با کمک یکدیگر سبب پیشرفت شوند. موضوع نامه ای که تشکل ها خطاب به رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نوشته اند جز این، بحث دیگری را مطرح نمی کند.

1