9 ژوئن 2024 - 23:18

پلمپ 14 فروشگاه صنایع دستی در میدان نقش جهان

19 اکتبر 2015 - 17:30 dsfr.ir/z619k

پلمپ 14 فروشگاه صنایع دستی در میدان نقش جهان
میثم رودکی
نمایشگاه بین المللی صنایع دستی تهران

با اقدام های انجام شده و تشدید نظارت دستگاه های مرتبط، فروشگاه های میدان نقش جهان اصفهان از وجود صنایع دستی خارجی و چینی پاک سازی شده است.

به گزارش اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان؛ محمد حسین دهقان، معاون این اداره کل اظهار داشت: مجموعه میدان نقش جهان اصفهان از بزرگ ترین مراکز صنایع دستی استان است که به سمت فروش صنایع چینی می رفت، اما با پیگیری گروه های بازرسی و پلمپ 14 فروشگاه صنایع دستی از این مسأله جلوگیری شد.

دهقان افزود: با فرهنگ سازی باید با افراد فرصت طلب که قصد دارند با عرضه صنایع دستی تقلبی و بی کیفیت، صنایع دستی کشور بویژه اصفهان را بدنام کنند، مقابله کنیم.

1