9 ژوئن 2024 - 23:20

نجات دریاچه «نئور» با طرح تلفیقی / بازگشت به وضعیت قبلی ممکن نیست

20 اکتبر 2015 - 12:00 dsfr.ir/265uo

گردشگران در کنار دریاچه «نئور»

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان اردبیل گفت: نجات دریاچه نئور تنها با بهره گیری از ظرفیت های استانی و ملی و استفاده از شیوه های تلفیقی امکان پذیر خواهد بود.

رضا موسوی با تاکید به اینکه بازگشت این دریاچه به وضعیت مطلوب قبلی امکان پذیر نیست، تصریح کرد: با این وجود تلاش بر این است این دریاچه که از زیستگاه های کلیدی سکونت حیات وحش استان محسوب می شود، احیا شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر دلایل تاخیر یک ساله مطالعات این دریاچه به منظور احیای آن افزود: بر اساس قرارداد منعقده با مشاور طرح قرار بود نتایج تا آذر ماه سال 93 به اتمام برسد. مشاور به بهانه شرایط سخت اقلمی از جمله یخبندان زمستانی و اینکه برخی نمونه برداری ها انجام نشده است شش ماه مهلت خواست تا در خرداد ماه سال جاری مطالعات خود را تحویل دهد.

به گفته موسوی مطالعات نهایتا به دست ما رسیده و در حال حاضر طرح را به یکی از افراد متخصص در دریاچه های داخلی ارسال کرده ایم تا نظرات خود را بیان کند. وی با اشاره به ضرورت اخذ نظرات چند دستگاه اجرایی از جمله شیلات و آب منطقه ای در این خصوص ادامه داد: شیلات پاسخ خود را عنوان کرده و ما منتظر نظر ناظر و سایر دستگاه ها هستیم تا در نهایت با جمع بندی در سازمان محیط زیست کشور این مطالعات را در یک جلسه فنی بررسی کنیم.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان ترکیب این جلسه را متخصصان، مشاوران، ناظر و مدیران استانی و کشوری دانست و تاکید کرد: بعد از چکش کاری نهایی مطالعات، وارد فاز اجرایی جهت احیای دریاچه خواهیم شد.

به گفته موسوی بر اساس مطالعات صورت گرفته احیای دریاچه از عهده یک شیوه واحد خارج است و نیازمند تلفیقی از شیوه های بیولوژیک و فیزیکی است. وی در خصوص برنامه جمع آوری گونه ماهی مهاجمی که اکوسیستم دریاچه را به هم ریخته است، متذکر شد: ضروری است به این منظور یک قسمت از دریاچه مجزا شده و برنامه به دلیل محدودیت اعتبار فاز به فاز انجام شود.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان با بیان اینکه این مهم دیگر آزمون و خطا نیست و نمی توان در وهله اول با وضعیت فعلی اعتبارات در همه جا آن را اجرا کرد، اضافه کرد: به مرور با اجرا در کل دریاچه همزمان از ظرفیت بخش خصوصی و جوامع بومی محلی نیز استفاده خواهیم کرد.

موسوی تاکید دارد که جوامع بومی محلی به مراتب دلسوزانه تر مشارکت خواهند داشت و مسئولیت بیشتری می پذیرند و سیاست محیط زیست نیز استفاده از ظرفیت جوامع بومی در احیای سرمایه های زیست محیطی است. وی در خصوص میزان امیدواری به بازگشت این دریاچه به روزهای پیشین خود افزود: هر چند نمی توان دریاچه را به وضع سابق به صورت کامل باز گرداند اما وضعیت نئور به مراتب بهتر از شورابیل است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با تاکید به اینکه در سال های اخیر بار عالی آب دریاچه به دلیل چرای بی رویه دام افزایش یافته است، تاکید کرد: به عنوان مثال باید حقوق بهره بردار تامین و در ادامه چرا ممنوع شود. موسوی با یادآوری افزایش گشت های کنترلی چرای بی رویه دام از سال گذشته ادامه داد: وضعیت فعلی نئور نیازمند استفاده از ظرفیت های استانی و ملی است و باید با مدیریت صحیح و مشارکت دستگاه های دخیل پیش رود.

1